กิจกรรมเรือนจำอำเภอธัญบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:15 น. นายจักร ลิ่มบุตร ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ”โคกหนองนาแห่งน้ำใจและ
ความหวัง รุ่นที่ 2/3” โดยมีเจ้าหน้าที่และผู้ต้องราชทัณฑ์ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 10:30 น. นายจักร ลิ่มบุตร ผู้บัญชาการเรือนจำฯ ได้ให้การต้อนรับ นางกนกวรรณ จิ๋วเชื้อพันธุ์ ผู้อำนวยการกองบริการทางการแพทย์
และคณะ ได้เข้านิเทศติดตามการดำเนินงานด้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVIC-19) ณ เรือนจำอำเภอธัญบุรี

เครดิตฟรี

วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 09:15 น. นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ”โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง
รุ่นที่ 2/1” โดยมี นายจักร ลิ่มบุตร ผู้บัญชาการเรือนจำฯ เจ้าหน้าที่ และผู้ต้องราชทัณฑ์ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

สล็อต

เรือนจำและทัณฑสถานในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลธัญบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย ร่วมประชุมปรึกษาหารือการปรับปรุงห้องควบคุมผู้ต้องขังและผู้ต้องกักขังป่วย
ในพื้นที่โรงพยาบาลธัญบุรีหลังใหม่ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ ห้องประชุมเรือนจำอำเภอธัญบุรี

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00 น. นายจักร ลิ่มบุตร ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอธัญบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พระราชทานสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สล็อตออนไลน์

“โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 1 (2/1)

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563
เวลา 16.00 น. นายจักร ลิ่มบุตร ผู้บัญชาการเรือนจำฯ พร้อมด้วย
ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และผู้บังคับแดน ร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

jumboslot

ผ่านระบบวิดิโอคอนเฟอเรนซ์ ณ ห้องประชุมเรือนจำอำเภอธัญบุรี

นายสายัณ หมื่นพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการที่ 3 พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมงาน “ชายสี่ เทรดแฟร์ 2020 โดยนำผลงานจากการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังออกไปแสดงและจำหน่าย
ท่านชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัด เข้าเยี่ยมชม ให้กำลังใจ

slot