เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ หลังได้รับพระราชทานอภัยโทษ

วันนี้ (17 พ.ค.62) เวลา 10.00 น. ที่เรือนจำจังหวัดนนทบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์

เครดิตฟรี

ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ.2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายกรีฑา แก้วเทศ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว รวมทั้งสิ้น 293 คน โดยแยกประเภทการปล่อยตัวตามมาตรา 6 จำนวน 178 คน และลดแล้วปล่อยตามมาตรา 7, 8, 9, 10, 12 จำนวน 115 คน โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนกองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเเขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นเกียรติสักขีพยานและมอบใบบริสุทธิ์ให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ในครั้งนี้ด้วย

สล็อต

นายกรีฑา แก้วเทศ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ได้กำหนดจัดพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับอภัยโทษ ผู้ต้องราชทัณฑ์ทุกคนได้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตามที่กรมราชทัณฑ์ มุ้งเน้นพัฒนาการทักษะ 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ ครอบครัว และอาชีพ

สล็อตออนไลน์

นายกรีฑา กล่าวต่อว่า การปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ในครั้งนี้ได้กำหนดแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษแบบบูรณาการ ระหว่างเรือนจำจังหวัดนนทบุรี กับภาคีเครือข่ายในจังหวัดนนทบุรี จำนวน 8 หน่วยงาน อาทิ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี, การปกครองจังหวัด, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี, สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี, สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี, ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี

jumboslot

นอกจากนี้ยังได้ปฏิญาณตน ว่าจะ จงรักภักดีต่อชาติ พระมหากษัตริย์ และจะเป็นคนดีของสังคม มีความซื่อสัตย์สุจริต จากนั้นได้ส่งตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ถูกปล่อยตัวส่งมอบให้กับญาติๆ ที่มารอรับที่ด้านนอกเรือนจำกลางบางขวาง และต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ท่านได้พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ ในโอกาสอันเป็นมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นี้

slot