เรือนจำจังหวัดนนทบุรี

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี

ในปี พ.ศ. 2470 กรมราชทัณฑ์ได้ก่อสร้างเรือนจำใหม่ ที่ตำบล บางขวางอำเภอ ตลาดขวัญ จังหวัดนนทบุรี แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.2479 โดยใช้ชื่อว่า. “เรือนจำมหันตโทษ.” เครดิตฟรี วัตถุประสงค์เพื่อต้องการย้ายผู้ต้องขังที่มีโทษสูงจาก กองมหัตโทษ มาคุมขังในเวลาต่อมาได้เปลี่ยน ชื่อเป็น “เรือนจำกลางบางขวาง ” เป็นเหตุให้เรือนจำจังหวัดนนทบุรี กำเนิดขึ้นมาพร้อมๆกับเรือนจำกลางบางขวาง โดยอาศัยพื้นที่ส่วนหนึ่งทางทิศใต้ของเรือนจำกลางบางขวาง มีเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ 29 ตารางวา มีผู้บัญชาการเรือนจำบางขวางรักษาการแทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนนทบุรี…
เรือนจำชัยนาทอบรมผู้ต้องขังหลักสูตรการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้

เรือนจำชัยนาทอบรมผู้ต้องขังหลักสูตรการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้

เรือนจำจังหวัดชัยนาทอบรมผู้ต้องขัง หลักสูตร “การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้ต้องขัง” ภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา11 ก.พ.62 นายปริญญา โพธิสัตย์ เครดิตฟรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิด โครงการอบรมผู้ต้องขังภายใต้โครงการกำลังใจ ในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำ เรือนจำชั่วคราวเขาพลอง หลักสูตร“การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้ต้องขัง” (หลักสูตร 5 เดือน) รุ่นที่ 9 ณ เรือนจำชั่วคราวเขาพลอง หมู่ 4 สล็อต ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาทนายสมศักดิ์…
ผบ.เรือนจำจังหวัดชัยนาท เผยผู้ต้องขังเร่งผลิตหน้ากากอนามัยหลังมีคำสั่งซื้อจากทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก

ผบ.เรือนจำจังหวัดชัยนาท เผยผู้ต้องขังเร่งผลิตหน้ากากอนามัยหลังมีคำสั่งซื้อจากทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก

เรือนจำจังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นเรือนจำ 1 ใน 6 แห่งทั่วประเทศที่มีการผลิตหน้ากากอนามัยโดยผู้ต้องขังออกจำหน่าย โดยมีกำลังผลิต 1,000 ชิ้นต่อวัน เป็นผ้าสาลู เครดิตฟรี 2 ชั้น สีขาว โหลละ 55 บาท แต่เนื่องจากมีการสั่งซื้อมาจากทั่วประเทศ อาจเกิดความล่าช้าบ้าง อย่างไรก็ตามเน้นจำหน่ายให้หน่วยงานที่มีความจำเป็นสูงก่อน เช่นโรงพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สล็อต นายขวัญไชย สันติภราภพ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า เรือนจำจังหวัดชัยนาท ได้ผลิตหน้ากากอนามัยไว้ให้ประชาชนใช้ตามความต้องการ หลังจากมีข่าวออกไปว่าทางเรือนจำผลิตหน้ากากอนามัยจำหน่าย…
เรือนจำจังหวัดชัยนาท เปิดให้ญาติเยี่ยมผู้ต้องขัง ภายใต้วางมาตรการเยี่ยมแบบวิถีใหม่ (New normal)

เรือนจำจังหวัดชัยนาท เปิดให้ญาติเยี่ยมผู้ต้องขัง ภายใต้วางมาตรการเยี่ยมแบบวิถีใหม่ (New normal)

นายขวัญชัย สันติภราภพ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า เรือนจำจังหวัดชัยนาท ได้ดำเนินการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 (COVID-19) ในเรือนจำ เครดิตฟรี โดยได้เปิดการเยี่ยมญาติ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 แล้ว ภายใต้หลักเกณฑ์การเยี่ยม ดังนี้ เฉพาะญาติผู้ต้องขังที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดชัยนาทเท่านั้น และให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัดส่วนญาติผู้ต้องขังที่มาจากต่างจังหวัด จะให้เยี่ยมผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ โดยมีการจัดระบบการลงทะเบียนเยี่ยมเพื่อให้การป้องกันโรคระบาด COVID-19 เป็นไปอย่างเหมาะสม สล็อต ถูกต้องตามมาตรการที่กรมราชทัณฑ์กำหนดตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)สำหรับแนวทางการปฏิบัติของเรือนจำจังหวัดชัยนาท อาทิ…
กิจกรรมเรือนจำจังหวัดชัยนาท

กิจกรรมเรือนจำจังหวัดชัยนาท

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการมอบทุนประกอบอาชีพคืนคนดีสู่สังคมเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการอบรมตามโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว "โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์" เครดิตฟรี วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมตามโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว "โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์" รุ่นที่ ๒/๒…
เรือนจำจังหวัดชัยนาท

เรือนจำจังหวัดชัยนาท

เรือนจำจังหวัดชัยนาทเรือนจำจังหวัดชัยนาท สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔ เดิมตั้งอยู่ที่บ้านหัวแหลมตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท เนื่องจากเกิดเพลิงไหม้ขึ้น ภายในเรือนจำจึงได้ย้ายมาสร้างใหม่ที่สถานที่ปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขที่ ๘๙ ถนนชัยณรงค์ ตำบลในเมืองจังหวัดชัยนาท ห่างจากเรือนจำปัจจุบันประมาณ ๑ กิโลเมตรโครงสร้างกำดังเจ้าหน้าทีเรือนจำจังหวัดชัยนาทนายขวัญไชย สันติภราภพผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชัยนาทนายบุญส่ง เพชรสัมฤทธิ์หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์ เครดิตฟรี ข้าราชการ 14 คนนางเนาวรัตน์ บัวเฉียงหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปฝ่ายบริหารทั่วไปข้าราชการ 6 คนพนักงานราชการ 1 คนลูกจ้างประจำ 1 คนนายบุญยัง ใจเย็นหัวหน้าฝ่ายทัณฑปฏิบัติฝ่ายทัณฑปฏิบัติข้าราชการ…