เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา พระราชทานเครื่องมือแพทย์ 4 เรือนจำ ทรงให้กำลังใจผู้ต้องขังป่วย

เมื่อเวลา 14.04 น. วันที่ 17 มีนาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ตามโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้กับเรือนจำกลาง

เครดิตฟรีสมุทรปราการ เรือนจำกลางคลองเปรม เรือนจำกลางบางขวาง และทัณฑสถานหญิงกลาง ที่ เรือนจำกลางสมุทรปราการ โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ, นายณรัช อิ่มสุขศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ, นายประสาร มหาลี้ตระกูล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม , พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ,พันตรีรัฐกฤษ ใจจริง ผู้บัญชาการเรียนจำสมุทราปราการ และคณะกรรมการโครงการฯ เฝ้ารับเสด็จ
การนี้ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี รองประธานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กราบทูลรายงาน จากนั้น พระราชทานเครื่องมือแพทย์ แก่ผู้บัญชาการเรือนจำสมุทรปราการ ผู้บัญชากา

สล็อตรเรือนจำกลางคลองเปรม ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง และผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงกลาง จากนั้น พระราชทานรถเอ็กซเรย์ แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี, พระราชทานหนังสือเพื่อใส่ในมุมสุขภาพ ราชทัณฑ์ปันสุขแก่หัวหน้าสถานพยาบาลเรือนจำกลางสมุทรปราการ, หัวหน้าสถานพยาบาลเรือนจำกลางคลองเปรม หัวหน้าสถานพยาบาลเรือนจำกลางบางขวาง และหัวหน้าสถานพยาบาลทัณฑสถานหญิงกลาง พระราชทานวีดิทัศน์ แก่ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ 4 แห่ง พร้อมกันนี้ พระราชทานเจลพระราชทานจากโครงการส่วนพระองค์ พระราชทานของที่ระลึก ให้ผู้สนับสนุนโครงการ
ต่อจากนั้น เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังแดน 6 ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้าย “มุมสุขภาพ ราชทัณฑ์ ปันสุข” พระราชทานถุงพระราชทานให้กับผู้ต้องขังป่วย ผู้ต้องขังชรา และพิการ และทอดพระเนตรการสาธิตต่างๆ การ

สล็อตออนไลน์นี้ ทรงมีรับสั่งกับผู้ต้องขังป่วยว่า “ขอให้หายเร็วๆนะคะ รักษาสุขภาพ ทำความสะอาด เป็นกำลังใจให้ ขอให้หายเร็วๆ” พร้อมกันนี้ ทรงมีรับสั่งกับเจ้าหน้าที่ว่า “บริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างดี”
จากนั้น เสด็จไปโรงพยาบาลบางบ่อ ทอดพระเนตรภายในห้องเรือนทัณฑ์ปันสุข พระราชทานถุงพระราชทานให้ผู้ต้องขังที่มาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลบางบ่อ และเสด็จกลับ
ทั้งนี้ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ทรงริเริ่มโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงมีพระเมตตาต่อผู้ต้องขังในเรือนจำ ประกอบด้วยการพระราชทาน

jumboslotเครื่องมือแพทย์ การเพิ่มศักยภาพของผู้ต้องขังเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ รวมทั้งพัฒนาเรือนจำให้ถูกสุขลักษณะ การให้ความรู้กับผู้ต้องขัง วางเป้าหมายในระยะแรกไว้ในเรือนจำขนาดใหญ่ 25 แห่ง โดยเรือนจำกลางสมุทรปราการ นับเป็นเรือนจำที่ 25
เรือนจำสมุทรปราการ เป็นเรือนจำที่มีความหนาแน่นเป็นอันดับ 3 ของประเทศ มีผู้ต้องขัง 7,857 คน เทียบเท่า 1 ตำบล มีผู้ต้องขังป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 354 คน ขณะที่เรือนจำกลางคลองเปรม มีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 7,354 คน มีผู้ต้องขังป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 870 คน เรือนจำกลางบางขวาง มีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 5,816 คน มีผู้ต้องขังป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 343 คน และทัณฑสถานหญิงกลาง มีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 5,008 คน มีผู้ต้องขังป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 442 คน

slot