กิจกรรมทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

พิธีเปิดกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลคลองไผ่ ณ โรงเรียนคลองไผ่วิทยา
วันที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาได้ดำเนิน

เครดิตฟรี

โครงการกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบและการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร

โดยประสานความร่วมมือกับชุมชน และหน่วยงานภาครัฐในท้องที่

นำผู้ต้องขังจำนวน 17 ราย

ร่วมแสดงในพิธีเปิดกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลคลองไผ่ ณ โรงเรียนคลองไผ่วิทยา

สล็อต

ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลง
วันที่ 20 มกราคม 2559 นพลโททิวะพร ชะนะพะเนาว์ ที่ปรึกษา รมว.ยุติธรรม และท่านเรืองศักดิ์ สุวารี รองอธิบดีกรมราชทัฑ์ เข้าตรวจทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงกรมราชทัณฑ์ เหตุการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โครงการ CSR : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (ลูกโป่งหรรษา) ณ เทศบาลตำบลคลองไผ่
ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

จัดโครงการ CSR : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (ลูกโป่งหรรษา)

ณ เทศบาลตำบลคลองไผ่ ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

สล็อตออนไลน์

โดยนำเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังจัดเต้นท์กิจกรรมลูกโป่งหรรษาเพื่อคืนความสุขให้เด็กและเยาวชนของชาติ
โครงการ CSR : การให้บริการนวดฝ่าเท้าเพื่อผ่อนคลาย ณ จุดบริการประชาชน
ในระหว่างวันที่ 30 – 31 ธันวาคม 2558 ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

จัดโครงการ CSR : การให้บริการนวดฝ่าเท้าเพื่อผ่อนคลาย ณ จุดบริการประชาชน

เทศกาลปีใหม่ 2559 ร่วมกับ สภ.คลองไผ่
เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ร่วมกันออกกำลังกาย เนื่องในโอกาสวันส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขัง
เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ร่วมกันออกกำลังกาย

jumboslot

เนื่องในโอกาสวันส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขัง
งานพบญาติใกล้ชิด เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 58
“งานพบญาติใกล้ชิด เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 58”

ระหว่างวันที่ 12 – 16 สิงหาคม 2558 ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ได้จัดงานพบญาติใกล้ชิด เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 58 ขึ้น เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างสายใยรักและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ต้องขังหญิงกับครอบครัว ทั้งจะทำให้ผู้ต้องขังได้ผ่อนคลายลดความตึงเครียดระหว่างถูกคุมขังและมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตภายใต้การคุมขังต่อไป
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
นางชฎาพร รักษาทรัพย์ ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.2558 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรัก ภักดีถวายเป็นราชสักการะ โดยคณะข้าราชการและผู้ต้องขัง เข้าร่วมอย่างกิจกรรมพร้อมเพรียง“

slot