กิจกรรมทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

นายไพรัตน์ ขมินทกูล ผู้อำนวยการทัณฑสถานฯ รับมอบวัสดุ อุปกรณ์ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อสนับสนุนภารกิจการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง
ของทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก นำโดยนายปฏิคม วงษ์สุวรรณ กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ แดนเกษตร 1,055 ไร่ 05.03.64

เครดิตฟรี

นายไพรัตน์ ขมินทกูล ผู้อำนวยการทัณฑสถานฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง รุ่นที่ 2/3 พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ต้องขังในการตั้งใจศึกษาอบรม นำความรู้ทีได้รับไปปรับใช้ภายหลังพ้นโทษ โดยในรุ่นนี้มีกำหนดอบรมระหว่างวันที่ 1 – 14 กุมภาพันธ์ 2564 รวมระยะเวลา 14 วัน มีผู้ต้องขังเข้ารับการอบรม 348 คน 01.02.64

สล็อต

นายไพรัตน์ ขมินทกูล ผู้อำนวยการทัณฑสถานฯ เป็นประธานในการประชุมพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ (พักการลงโทษระยะสั้น) โดยมีผู้แทนจากกรมการปกครอง กรมคุมประพฤติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมเป็นคณะกรรมการ ซึ่งได้จัดการประชุมผ่านระบบ Video Phone เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 (คนในห้ามออก คนนอกห้ามเข้า) มีผู้ต้องขังที่เข้าหลักเกณฑ์รับการพิจารณาพักโทษ จำนวน 241 คน ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ 26.01.64

สล็อตออนไลน์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผูู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้แทนพระองค์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมโครงการโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง รุ่นที่ 2/2 โดยมี นายไพรัตน์ ขมินทกูล ผู้อำนวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก กล่าวรายงาน ซึ่งในรุ่นนี้มีผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมและได้รับการปล่อยตัว จำนวน 400 คน ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 25.01.64

นายไพรัตน์ ขมินทกูล ผู้อำนวยการทัณฑสถานฯ พร้อมด้วยผู้บัญชาการเรือนจำ/ผู้อำนวยการทัณฑสถาน ร่วมให้การต้อนรับนายอายุตม์ สินธพพันธ์ุ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำชั่วคราวคลองไผ่ พร้อมรับมอบนโยบายในการพัฒนาเป็นเรือนจำเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย และฝึกอาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 22.01.64

jumboslot

นายไพรัตน์ ขมินทกูล ผู้อำนวยการทัณฑสถานฯ ให้การต้อนรับนายสิทธิ สุธีวงศ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ในโอกาสนำสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชม และประชาสัมพันธ์การฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ตามโครงการปลูกผักรอบรั้ว สวนครัวราชทัณฑ์ สายฝันปันสุข ภายใต้โครงการกำลังใจ ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 21.01.64

slot