กิจกรรมทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง

กิจกรรมทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง

เครดิตฟรี

5 มีนาคม พ.ศ. 2564
นายวินัย แสงเขียว ผู้อำนวยการทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง พร้อมคณะทำงานของทัณฑสถานฯ ร่วมพิจารณาคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดจากเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี ที่เข้าหลักเกณฑ์การย้ายมาอยู่เรือนจำชั่วคราวและทัณฑสถานเปิด ตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ เพื่ออบรมฝึกวิชาชีพ พัฒนาพฤตินิสัย และดำเนินการตามภารกิจของทัณฑสถานฯ จำนวน 48 ราย การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
วันนี้เวลา 09.00 น. นายวินัย แสงเขียว ผู้อำนวยการทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ทัณฑสถานฯ ลงนามประกาศเจตจำนงสุจริต เพื่อให้การบริหารราชการและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดความเสี่ยงต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 24 ก.พ. 64

สล็อต

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
วันนี้ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง ดำเนินการปล่อยตัวพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น เพื่อคุมประพฤติ โดยมีสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) พร้อมทั้งชี้แจงการปฏิบัติตน ตามเงื่อนไขการคุมประพฤติ จำนวน 46 ราย การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สล็อตออนไลน์

10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
วันนี้เมื่อเวลา 13.00 น. ท่านอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง พร้อมแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน มอบนโยบาย และให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ แก่เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง

14 มกราคม พ.ศ.2564
วันนี้เวลา 08.30 น. เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง และจิตอาสาพระราชทานจังหวัดปราจีนบุรี ได้ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานติดตามและให้ความช่วยเหลือ ผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ” โคกหนองนา แห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์ ” ณ อาคารศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง

jumboslot

21 ธันวาคม 2563
นายวินัย แสงเขียว ผู้อำนวยการทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ” โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ ” เพื่อเป็นหลักสูตรในการเตรียมความพร้อมให้แก่กลุ่มผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษ เพื่อให้ผู้ต้องโทษที่ได้ปล่อยตัวแล้วสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรม นำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง และสามารถสร้างรายได้ภายหลังพ้นโทษได้

slot