กิจกรรมเรือนจำกลางนครราชสีมา

สานสัมพันธ์รัก สำนึกบาปกราบเท้าแม่
นางสุดสวาท สรรเสริญ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี โครงการสานสัมพันธ์รักเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
โดยให้ผู้ต้องขังชาย หญิง ทั้งหมดร่วมพิธี ในการนี้ เรือนจำได้เชิญแม่ผู้ต้องขังจำนวน ๒๗ ราย เข้าร่วมพิธีด้วย
และมีผู้บริจาคจากวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี และหน่วยงานเอกชน ร่วม บริจาคสิ่งของ เงิน และเลี้ยงอาหารกลางวัน(ขนมจีน น้ำยากะทิ)ให้กับผู้ต้องขัง

เครดิตฟรี

เรือนจำกลางนครราชสีมาช่วยเหลือข้าราชการบ้านน้ำท่วม
เนื่องจากช่วงอุกทัยเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา เจ้าพนักงานเรือนจำประสบกับภาวะอุทกภัย จำนวน ๙ ราย เรือนจำจึงได้จัดสรรเงินกองทุนสวัสดิการเรือนจำและเงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังช่วยเหลือ โดยกรณีที่ได้รับความเสียหายมากได้รับเงินช่วยเหลือรายละ ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ ราย กรณีได้รับความเสียหายปานกลางได้รับเงินช่วยเหลือ รายละ ๖,๐๐๐ บาท จำนวน ๖ ราย กรณีได้รับความเสียหายน้อยได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน ๔,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ ราย โดยนางสุดสวาท สรรเสริญ ผู้บัญชาการเรือนจำเป็นผู้มอบในวันประชุมประจำเดือนของเรือนจำเมื่อ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

สล็อต

เรือนจำกลางนครราชสีมาช่วยภัยน้ำท่วมจังหวัดนครราชสีมา
เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการประกาศเป็นภัยพิบัติจากน้ำท่วม ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ เรือนจำกลางนครราชสีมาจึงได้ร่วมใจร่วมแรง ช่วยเหลือจังหวัด โดยการจัดทำอาหารกล่อง(ข้าวผัดกระเพราหมู) จำนวน ๑,๐๐๐ กล่อง มอบให้จังหวัดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และช่วยบรรจุทรายลงถุงเพื่อเป็นพนังกั้นน้ำ

เรือนจำกลางนครราชสีมาจัดกิจกรรมวันปิยะมหาราช
เนื่องจากวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นวันปิยะมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งวันสวรรคต จึงได้จัดกิจกรรมทำพิธีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พิธีราชสักการะบูชา และ จัดบอร์ดเทิดพระเกียรติ

สล็อตออนไลน์

ฟุตบอลเชื่อมสัมพันธไมตรี
เรือนจำกลางคลองไผ่-เรือนจำกลางนครราชสีมา
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒ ทีมฟุตบอลเรือนจำกลางคลองไผ่พบทีมุตบอลเรือนจำกลางนครราชสีมา ณ สนามกีฬาเรือนจำกลางนครราชสีมา
เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ผลการแข่งขัน เรือนจำกลางนครราชสีมาชนะ ๕ ต่อ ๒ ประตู

jumboslot

งานสาธารณะขุดลอกท่อระบายน้ำ
อ.บ.ต.หมื่นไวย์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้ทำสัญญาว่าจ้างเรือนจำกลางนครราชสีมาให้ทำงานสาธารณะขุดลอกท่อระบายน้ำ วงเงิน ๑๘๙,๗๗๗ บาท
สัญญาว่าจ้างไม่เกิน ๓๐ วัน เรือนจำกลางนครราชสีมาได้จัด กองงานสาธารณะ ประกอบด้วยผู้ต้องขังที่เข้าหลักเกณฑ์จ่ายออกทำงานนอกเรือนจำ จำนวน ๑๘ คน ผู้คุม ๓ คน คนขับรถยนต์ ๑ คน เริ่มดำเนินการเมื่อ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓

slot