กิจกรรมเรือนจำจังหวัดสระแก้ว

กิจกรรมเรือนจำจังหวัดสระแก้ว

เครดิตฟรี

วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.00 น.
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม พ.ศ.2561 โดยได้รับเกียรติจากนายนิพันธ์ จำเนียนพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.39 น.
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว จัดพิธีเปิดโครงการอบรมธรรมปฏิบัติเรือนจำเรือนธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 โดยได้รับเกียรติจากนายพิทักษ์ ศิลปกุล ผู้แทนผู้บัญชาการเรือนจำฯ เป็นประธานในพิธี

สล็อต

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 07.39 น.
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว จัดทำพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ.2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 โดยมีท่านผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

สล็อตออนไลน์

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.09 น.
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว จัดทำพิธีทำบุญตักบาตร และถวายต้นเทียนพรรษเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา โดยมีท่านผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธี

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.39 น.
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว จัดทำพิธีโครงการอบรมธรรมปฎิบัติเรือนจำเรือนธรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 66 พรรษา โดยได้รับเกียรติจาก นายธีระ รักษาประเสริฐกุล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี

jumboslot

วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น.
นายธีระ รักษาประเสริฐกุล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดสระแก้ว นำผู้ต้องขังออกบรรยายถ่ายทอดประสพการณ์ แก่เด็กและเยาวชน ณ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา อ.เมือง จ.สระแก้ว โดยมี ว่าที่ ร.ต.โจทย์ แดงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเกษมพิทยา ให้การต้อนรับ

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น.
นายธีระ รักษาประเสริฐกุล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดสระแก้ว นำผู้ต้องขังออกบรรยายถ่ายทอดประสพการณ์แก่เด็กและเยาวชน ณ โรงเรียนสระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว โดยมีนายสมใจ สีประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปให้การต้อนรับ

slot