กิจกรรมเรือนจำอำเภอภูเขียว

กิจกรรมเรือนจำอำเภอภูเขียว

เครดิตฟรี

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.เรือนจำอำเภอภูเขียว ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ นายสมศักดิ์ เกียรติดานุสรณ์ และคณะ ได้เข้าติดตามข้อสั่งการ/แนวนโยบายของกรมราชทัณฑ์ พร้อมแนะนำให้คำปรึกษาแนวทางปฏิบัติแก่ข้าราชการเรือนจำอำเภอภูเขียว การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณท่านไว้ ณ โอกาสนี้

ผู้บัญชาการเรือนจำ ข้าราชการ และผู้ต้องขังชาย-หญิง ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ ลานโพธิ์ลานธรรม ภายในเรือนจำอำเภอภูเขียว

สล็อต

ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอภูเขียว(นายเทวพงศ์พันธ์ เมืองยม) พร้อมคณะข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น.เรือนจำอำเภอภูเขียว ทำพิธีเปิดการอบรมตามโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” รุ่นที่ 3 จำนวน 50 คน โดยมี นายเทวพงศ์พันธ์ เมืองยม ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอภูเขียว เป็นประธานเปิดโครงการ

สล็อตออนไลน์

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เรือนจำอำเภอภูเขียว ต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายประทีป ศิลปเทศ ผู้แทนพระองค์ในพิธีปิดโครงการพระราชทาน โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง รุ่นที่ 2 ได้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ต้องขังที่เข้าอบรม จำนวน 60 คน พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินการโครงการภายในเรือนจำอำเภอภูเขียว

7 สิงหาคม 2563 วันรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย ผู้บัญชาการเรือนจำและคณะข้าราชการ เรือนจำอำเภอภูเขียว ร่วมเทิดพระเกียรติ บำเพ็ญกุศล และวางพวงมาลา แด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “บิดาแห่งกฎหมายไทย” ณ ศาลจังหวัดภูเขียว และ ศาลจังหวัดชุมแพ

jumboslot

5 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายเทวพงศ์พันธ์ เมืองยม ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอภูเขียว นำคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และแจ้งนโยบายข้อสั่งการของจังหวัด และกรมราชทัณฑ์แก่ข้าราชการเพื่อนำไปปฏิบัติงาน

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.40 น. นางวิชชุดา คงพร้อมสุข ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ เข้าตรวจราชการกรณีปกติ ครั้งที่ 2/2563 โดยมี ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอภูเขียว นายเทวพงศ์พันธ์ เมืองยม และคณะข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ให้การต้อนรับในการเข้าตรวจราชการในครั้งนี้

slot