ข่าวเรือนจำจังหวัดยโสธร

ตรวจคุณภาพน้ำเสียในเรือนจำจังหวัดยโสธร
วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าทีจากกรมอนามัย เขต 10 อุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เข้าตรวจคุณภาพน้ำเสียในเรือนจำจังหวัดยโสธร

เครดิตฟรี

กิจกรรมจิบกาแฟรับอรุณ จังหวัดยโสธร
วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 07.30 น. นายเฉลา สร้อยทอง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมกาแฟรับอรุณ เดือนมีนาคม 2564 เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดยโสธร ปรึกษาหารือข้อราชการ ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน

สล็อต

เรือนจำจังหวัดยโสธรยินดีต้อนรับนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมคณะ
วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมคณะ เดินทางเข้าตรวจราชการเรือนจำจังหวัดยโสธร เพื่อปรึกษาหารือให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานและสนับสนุนระบบการให้บริการสารธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังภายในเรือนจำ ตามโครงการพระราชดำริ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยมีนายเฉลา สร้อยทอง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีเรือนจำจังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับ

สล็อตออนไลน์

การประชุมคณะกรรมการบูรณาการแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษและอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ.2563 ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2563
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายเฉลา สร้อยทอง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบูรณาการแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษและอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ.2563 ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2563 ระดับจังหวัด และคณะทำงานขับเคลื่อนการติดตามผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง (กรมราชทัณฑ์) จังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธร

jumboslot

พิธีปิดและมอบใบประกาศโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ 2/2 และพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราขทานอภัยโทษ
วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีปิดและมอบใบประกาศโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ 2/2 เป็นหลักสูตรอบรมผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราขทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2563 ณ อาคารอเนกประสงค์เรือนจำจังหวัดยโสธร 

slot