ปล่อยตัวนักโทษเรือนจำจังหวัดสระแก้ว

เรือนจำสระแก้ว ปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ 102 คน

เครดิตฟรี

สระแก้ว – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” และปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ จำนวน 102 คน ที่เรือนจำจังหวัดสระแก้ว
เมื่อวันที่ 2 ต.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” เรือนจำจังหวัดสระแก้ว และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรม พร้อมปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ จำนวน 102 คน โดยมีนายทนงค์ศักดิ์ บุญแก้วล้อม ผู้บัญชาการ

สล็อต

เรือนจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกรมราชทัณฑ์ เข้าร่วมพิธี
สำหรับโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานขึ้น มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำความรู้ไปใช้

สล็อตออนไลน์

เพื่อพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ทั้งสามารถช่วยเหลือผู้อื่น ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้ในภายหลังพ้นโทษ
ทั้งนี้ เรือนจำจังหวัดสระแก้ว ได้กำหนดจัดอบรมโครงการฯ จำนวน 3 รุ่น ๆ นี้ เป็นรุ่นที่ 2 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 18 กันยายน – 1 ตุลาคม 2563 รุ่นละ 14 วัน ประกอบด้วย การอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง แปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ เช่น การออกแบบแนวความคิดการ
บริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก การสร้างพื้นที่จำลองและวางแผนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง พออยู่ พอกิน พอใช้ การปฏิบัติในพื้นที่จริง และการสรุปและประเมินผล ผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ที่จะนำไปใช้

jumboslot

ประกอบอาชีพการงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและผู้อื่น ไม่หวนกลับกระทำผิดซ้ำอีก และสังคมต้องยอมรับ
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศหน้าเรือนจำ ทันทีที่ทราบข่าวได้มีญาติผู้ต้องขังจำนวนมาก ต่างมารอรับด้วยความใจจดจ่อ ทันทีได้เห็นการปล่อยตัวเดินทางออกจากเรือนจำโอบกอดกันด้วยความดีใจ มีเจ้าหน้าที่เรือนจำ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว นำยารักษาโรคและสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น รองเท้า และเงินค่าเดินทางกลับบ้าน สำหรับผู้ไม่มีญาติมารับและอยู่ต่างจังหวัด มามอบให้ด้วย

slot