เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดตราด

ทำเนียบ ผู้อำนวยการ
สถานกักขังกลางจังหวัดตราด

เครดิตฟรี

ลำดับที่ รายชื่อผู้อำนวยการ ตั้งแต่ ถึง
1 นายบุญลือ มุขะกังค์ 15 มิ.ย. 2536 9 ก.ค. 2538
2 นายสงคราม เอี่ยมชุ่ม 10 ก.ค. 2538 21 ต.ค. 2541
3 นายสุนทร สุทธิจำนงค์ 22 ต.ค. 2541 3 ต.ค. 2542
4 นายวันชัย หริการบัญชร 4 ต.ค. 2542 8 ต.ค. 2544
5 นายนักรบ นาคพรหม 9 ต.ค. 2544 2 มี.ค. 2546
6 นายประจวบ จูสมหวัง 3 มี.ค. 2546 30 ก.ย. 2551
7 นายเอนก ทองลอย 24 ต.ค. 2551 25 ธ.ค. 2551
8 นางสาวโศรยา ฤทธิอร่าม 29 ธ.ค. 2551 2 ก.พ. 2553
9 นายกรรพฤกษ์ ไม้เรียง 3 ก.พ. 2553 15 มี.ค. 2554
10 นายพลกฤต จิตรบำรุง 4 เม.ย. 2554 9 พ.ค. 2554
11 นางสาวอธิชา เขียวเซ็น 9 พ.ค. 2554 ปัจจุบัน

โครงสร้างสายการบังคับบัญชา
สถานกักขังกลางจังหวัดตราด
นางสาวอธิชา เขียวเซ็น
ผู้อำนวยการสถานกักขังกลางจังหวัดตราด
นายชุมพล พลายพันธุ์
หัวหน้าฝ่ายปกครองและรักษาการณ์
นายบุญหนุน ประชุมมาศ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปฝ่ายทัณฑฏิบัติ
นายบสนธยา ลั่นทม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผู้ต้องกักขัง
นายสมเกียรติ วงศ์จำปา
หัวหน้างานปกครอง
นายอนุรัชต์ คำธัญญะ
หัวหน้างานรักษาการณ์
นายนิเวศน์ วรรณรัตน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ/เจ้าหน้าที่ทะเบียน
นายอุดม ศรีวิไลเลิศ
หัวหน้างานฝึกผู้ต้องกักขัง
นางสาวเอินดู แผ่นผา
หัวหน้าแทนหญิง
นางสาวนญจมาล เปี่ยมลาก
เจ้าหน้าที่บัญชีเงินผลพลอยได้

สล็อต

ผู้ต้องกักขัง
ความหมาย
หมายถึง ผู้ที่ถูกกักขังตามหมายกักขังของศาล มี 2 ประเภท

  1. ศาลสั่งลงโทษกักขัง ไม่เกิน 3 เดือน ความผิดลหุโทษกักขังไม่เกิน ๓ เดือนแทนโทษจำคุก
  2. กักขังแทนค่าปรับ โทษกักขังแทนค่าปรับตามจำนวนเงิน ให้ถืออัตรา 200 บาท ต่อหนึ่งวัน ปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทขึ้นไป กักขังแทนค่าปรับ เป็นระยะเวลา 2 ปี

สล็อตออนไลน์

ตารางกิจวัตรประจำวันผู้ต้องกักขัง
เวลา กิจวัตรผู้ต้องกักขัง
06.30 น. ลงจากเรือนนอน
06.45 น. ออกกำลังกาย / กายบริหาร
07.00 น. กิจวัตรประจำส่วนตัว
07.30 น. สวดมนต์ไหว้พระ
07.45 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ
08.15 น. ฝึกวิชาชีพ / รับการอบรม
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. ฝึกวิชาชีพ / รับการอบรม
15.00 น. อาบน้ำ
15.30 น. สวดมนต์ไหว้พระ
15.45 น. รับประทานอาหารเย็น
16.30 น. ขึ้นเรือนนอน
20.00 น. สวดมนต์ไหว้พระ / ร้องเพลงสรรเสริญ

jumboslot

สถานที่ตั้ง : สถานกักขังกลางจังหวัดตราด
สถานกักขังกลางจังหวัดตราด

ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนยุติธรรม ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด
รหัสไปรษณีย์ 23000

หมายเลขโทรศัพท์ : 039-511055
หมายเลขโทรสาร : 039-530540

หมายเลขโทรศัพท์ (สายตรง) ผู้อำนวยการสถานกักขังกลางจังหวัดตราด
โทร. 039-511133

slot