เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ

ประวัติ 114 ปี เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ

เครดิตฟรี

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิมีประวัติความเป็นมายาวนานถึง 114 ปี (เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2440 – 2553 ) จากข้อมูลที่สามารถรวบรวมได้ มีหลักฐานปรากฏแน่ชัด ทำให้ทราบว่า
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิมีประวัติความเป็นมาแบ่งออกเป็น 2 ยุค คือ ยุคเรือนจำเก่า และยุคเรือนจำปัจจุบัน
ภาพกำแพงเรือนจำเก่า ด้านทิศตะวันตก ติดถนนศึกษา ปัจจุบันบริเวณนี้ เป็นที่ตั้งของสำนักงานธนารักษ์จังหวัดชัยภูมิ

สล็อต

ยุคที่ 1 เรือนจำเก่า

 • เปิดดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.2440 ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 150 ถ.ราชทัณฑ์ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
  มีเนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 46 ตารางวา ทิศเหนือติดวัดทรงศิลา ทิศใต้ติดศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (ดูพื้นที่สีแดงในแผนที่)

ผู้บัญชาการเรือนจำ และพัศดีคนแรก

 • ขุนอาจ เป็นพัศดีเรือนจำจังหวัดชัยภูมิคนแรก ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2440 – 2449
 • พระหฤทัย(บัว)ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ โดยตำแหน่ง คนแรก ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ.2442 – 2444

สล็อตออนไลน์

รื้อถอนและยุบเลิกเรือนจำเก่า

 • ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2530 กรมราชทัณฑ์ได้ ดำเนินการรื้อถอนและยุบเลิกเรือนจำเก่า แล้วให้ย้ายเจ้าพนักงาน และผู้ต้องขัง ไปประจำอยู่ที่ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิแห่งใหม่
 • ปัจจุบันพื้นที่เรือนจำเก่าถูกสร้างเป็นสวนกาญจนา ภิเษก ไม่เหลือเค้าโครงของเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ในอดีตให้เห็นอีกต่อไป
  ยุคที่ 2 เรือนจำจังหวัดชัยภูมิในปัจจุบัน
 • เริ่มดำเนินการก่อสร้างเรือนจำจังหวัดชัยภูมิแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2529
 • ก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2530 สิ้นงบประมาณก่อสร้างเป็นเงิน 30,582,000 บาท (สามสิบล้าห้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

jumboslot

 • ตั้งอยู่ เลขที่ 239 ถ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ สาย 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
 • มีพื้นที่ภายในกำแพง 14ไร่ 3งาน 40ตารางวา
 • เนื้อที่ภายนอกกำแพงเรือนจำ 55 ไร่ 60 ตารางวา
  ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
 • เรือนจำจังหวัดชัยภูมิมีผู้บัญชาการเรือนจำ เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด
 • ในระหว่างปี พ.ศ.2440-2449 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ผู้บัญชาการเรือนจำอีกตำแหน่งหนึ่ง เรียกว่า “ผู้บัญชาการเรือนจำโดย ตำแหน่ง”
 • เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ มีผู้บัญชาการเรือนจำโดยตำแหน่ง รวม 32 คน
 • ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2519 กรมราชทัณฑ์ได้แต่งตั้งข้าราชการราชทัณฑ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการเรือนจำเป็นการเฉพาะ เรียกว่า”ผู้บัญชาการเรือนจำโดยเฉพาะ” จนถึงปัจจุบัน
 • เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ มีผู้บัญชาการเรือนจำโดยเฉพาะ รวม 12 คน
  -โดยมี นางสาวบุษบา เกตุอุดม เป็นผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ คนปัจจุบัน

slot