เรือนจำจังหวัดสระแก้วป้องกันโควิด

เรือนจำสระแก้ว เปิดญาติเยี่ยมวันแรก เข้ม New Normal ป้องโควิด

เครดิตฟรี

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายณรงค์ศักดิ์ บุญแก้วล้อม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระแก้ว ได้เปิดเยี่ยมญาติของผู้ต้องขัง ในเรือนจำ ฯ เพื่อให้ผู้

สล็อต

ต้องขังได้รับการเยี่ยมจากญาติ ตามคำสั่งกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ได้ให้ผู้ต้องขังได้รับการเยี่ยมพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 1 มิถุนายน หลังการปิดการเยี่ยมญาติมานานถึง 2 เดือน ตามคำสั่งของรัฐบาล เนื่องจากสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ซึ่งกรมราชทัณฑ์ ได้สั่งปิดเรือนจำ/ทัณฑสถานและได้ฤกษ์เปิดเยี่ยมในนี้
นายณรงค์ศักดิ์ บุญแก้วล้อม กล่าวว่า เรือนจำจังหวัดสระแก้ว มีผู้ต้องขังชายและหญิง จำนวน 2,400 กว่าคน เรือนจำได้วางมาตรการ หากเปิดเยี่ยม อาจทำให้มีการแพร่ระบาดติดเชื้อฯ ได้ เช่น การต่อเติมห้องกักกัน 4 ห้อง สำหรับกักขังเข้าใหม่ กลับจากศาล ปรับปรุงห้องเยี่ยมญาติ กั้นห้องเยี่ยม

สล็อตออนไลน์

ญาติด้วยกระจกใส เว้นช่องระยะห่าง การสนทนาระหว่างผู้ต้องขังกับญาติ ถึง 16 ช่อง 16 คู่สาย ห้องรอพักการเข้าเยี่ยมก็จัดระยะห่างเช่นกัน และการจัดตั้งจุดคัดกรองตามคำแนะนำของสาธารณสุข และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ทุกประการ

ในการบริหารงานควบคุมฯ นายอาทิตย์ ประเศียรศรี ผอ.ส่วนควบคุมและทัณฑปฏิบัติ ได้ปรับแผนแนวทางการเยี่ยม และการติดต่อ Line จองการ

jumboslot

เยี่ยม เพื่อให้ทางเรือนจำฯ จะได้จัดคิวเยี่ยมของแต่ละวัน ในช่วงแรกๆ การปรับตัวให้เข้าสถานการณ์ (New Normal)เพื่อแก้ไขการทำงานแนวใหม่ และการป้องกันการแพร่เชื้อระบาดรอบใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในช่วงนี้ ท่านใดมาติดต่อการเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดสระแก้ว อาจไม่ได้รับความสะดวกอย่างที่ผ่านมา เรือนจำฯ ต้องขอความมือจากทุกท่าน เพื่อความปลอดภัยของพ่อแม่ พี่น้อง ลูกหลานของท่านทุกคน เรือนจำ/ทัณฑสถาน กรมราชทัณฑ์ จะดูแลญาติของท่านเปรียบเสมือนญาติของเรา ด้วยรักและปรารถนาดีขัดข้อง/มีปัญหา ติดต่อได้ที่ เบอร์ โทร 037 258 068 – 037 258 076

slot