เรือนจำอำเภอภูเขียว มอบประกาศนียบัตร

เรือนจำอำเภอภูเขียว มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”

เครดิตฟรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” เรือนจำอำเภอภูเขียว กรมราชทัณฑ์ พร้อมพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2563
วันที่ 15 ก.ย.63 เวลา 09.00 น. ที่เรือนจำอำเภอภูเขียว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายวิชัย ตั้งคำเจริญ ปลัดจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” เรือนจำอำเภอภูเขียว โดยมี นายเทวพงศ์พันธ์ เมืองยม ผู้บัญชาการ

สล็อต

เรือนจำอำเภอภูเขียว พร้อมคณะผู้บริหารเรือนจำฯ ร่วมในพิธี
วันที่ 15 ก.ย.63 เวลา 09.00 น. ที่เรือนจำอำเภอภูเขียว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายวิชัย ตั้งคำเจริญ ปลัดจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” เรือนจำอำเภอภูเขียว โดยมี นายเทวพงศ์พันธ์ เมืองยม ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอภูเขียว พร้อมคณะผู้บริหารเรือนจำฯ ร่วมในพิธี

สล็อตออนไลน์

นายเทวพงศ์พันธ์ เมืองยม ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอภูเขียว กล่าวว่า สำหรับการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” เป็นความร่วมมือระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อสนองพระราชปณิธาน และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานโครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มนักโทษเด็ดขาด ที่คาดว่าจะได้รับพระราชทานอภัยโทษ และจะพ้นโทษในปี 2563 จำนวนทั้งสิ้น 27,081 คน ในเรือนจำ 137 แห่ง มีความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมทักษะทางการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถบริหารจัดการพื้นที่สำหรับทำการเกษตรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นแนวทางให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งตนเองได้มองเห็นโอกาสในการประกอบสัมมาชีพภายหลังพ้นโทษ ตลอดจนเกิดความภาค

jumboslot

ภูมิใจในสิ่งที่ตนได้ลงมือทำเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่น ไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีกสมดังพระราชปณิธานคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม
จากนั้น นายสมบูรณ์ วินิจฉัยธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2563 ตามมาตรา 6 โดยได้มอบใบบริสุทธิ์ (รท.25) แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการปล่อยตัวจำนวน 178 คน พร้อมให้โอวาทแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์เพื่อให้โอกาสกลับตัวประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป
ทั้งนี้ มีผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” จำนวนทั้งสิ้น 27,081 คน โดยมาจากเรือนจำ/ทัณฑสถาน ทั่วประเทศ จำนวน 137 แห่ง ซึ่งในวันนี้ได้ดำเนินการมอบประกาศนียบัตรพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ

slot