ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง

ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง

ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่งเรตติ้งกระฉูด เครดิตฟรี สุกฤตา เพชรหนองชุม ผู้อำนวยการทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จ.ระยอง เปิดเผยว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน มีนโยบายให้กรมราชทัณฑ์ หาเรือนจำหรือทัณฑสถานเปิด เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเพื่อการอุตสาหกรรม โดยที่ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง ที่นี่นอกจากจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ยังมีจุดเด่นที่โครงการ "อาชาบำบัด" สล็อต นอกจากนี้ ผู้ต้องขังจะได้เรียนรู้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่เรื่องดิน ปุ๋ยอินทรีย์ การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ในโครงการ 1 ไร่…
กิจกรรมทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง

กิจกรรมทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง

กิจกรรมทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง เครดิตฟรี 5 มีนาคม พ.ศ. 2564นายวินัย แสงเขียว ผู้อำนวยการทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง พร้อมคณะทำงานของทัณฑสถานฯ ร่วมพิจารณาคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดจากเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี ที่เข้าหลักเกณฑ์การย้ายมาอยู่เรือนจำชั่วคราวและทัณฑสถานเปิด ตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ เพื่ออบรมฝึกวิชาชีพ พัฒนาพฤตินิสัย และดำเนินการตามภารกิจของทัณฑสถานฯ จำนวน 48 ราย การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564วันนี้เวลา 09.00 น. นายวินัย แสงเขียว ผู้อำนวยการทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ทัณฑสถานฯ ลงนามประกาศเจตจำนงสุจริต เพื่อให้การบริหารราชการและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างโปร่งใส…