เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี

เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี

ประวัติและการก่อสร้างเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี เครดิตฟรี เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี เป็นราชการส่วนภูมิภาค สังกัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เดิมตั้งอยู่หลังสถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรีหลังเก่า ดัดแปลงคอกม้าของสถานีตำรวจเป็นที่ควบคุมผู้ต้องขังชั่วคราว มีเนื้อที่ 200 ตารางวา ต่อมาในปี พ.ศ. 2473 ได้ปรับปรุงก่อสร้างเป็นเรือนจำถาวร ประกอบด้วย ที่ทำการเรือนจำ จำนวน 1 หลัง โรงหุงต้มอาหาร จำนวน 1 หลัง โรงงาน ฝึกวิชาชีพ จำนวน 1 หลัง อาคารเรือนนอนผู้ต้องขังขนาด…
ปล่อยตัวนักโทษเรือนจำจังหวัดสระแก้ว

ปล่อยตัวนักโทษเรือนจำจังหวัดสระแก้ว

เรือนจำสระแก้ว ปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ 102 คน เครดิตฟรี สระแก้ว – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” และปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ จำนวน 102 คน ที่เรือนจำจังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่ 2 ต.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว…