ประวัติเรือนจำกลางนครราชสีมา

ประวัติเรือนจำกลางนครราชสีมา

ประวัติเรือนจำกลางนครราชสีมา เครดิตฟรี เรือนจำกลางนครราชสีมา เปิดดำเนินการครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.2486 ตั้งอยู่เลขที่ 182 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 044-242029 โทรสาร 044-258796 มีเนื้อที่ทั้งหมด 38 ไร่ 1 งาน 4 ตารางวา เนื้อที่ภายในกำแพงเรือนจำ 16 ไร่ 2 งาน 99 ตารางวา…
เรือนจำอำเภอภูเขียว มอบประกาศนียบัตร

เรือนจำอำเภอภูเขียว มอบประกาศนียบัตร

เรือนจำอำเภอภูเขียว มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” เครดิตฟรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” เรือนจำอำเภอภูเขียว กรมราชทัณฑ์ พร้อมพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2563วันที่ 15 ก.ย.63 เวลา 09.00 น. ที่เรือนจำอำเภอภูเขียว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายวิชัย ตั้งคำเจริญ…
กิจกรรมเรือนจำอำเภอภูเขียว

กิจกรรมเรือนจำอำเภอภูเขียว

กิจกรรมเรือนจำอำเภอภูเขียว เครดิตฟรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.เรือนจำอำเภอภูเขียว ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ นายสมศักดิ์ เกียรติดานุสรณ์ และคณะ ได้เข้าติดตามข้อสั่งการ/แนวนโยบายของกรมราชทัณฑ์ พร้อมแนะนำให้คำปรึกษาแนวทางปฏิบัติแก่ข้าราชการเรือนจำอำเภอภูเขียว การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณท่านไว้ ณ โอกาสนี้ ผู้บัญชาการเรือนจำ ข้าราชการ และผู้ต้องขังชาย-หญิง ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ ลานโพธิ์ลานธรรม ภายในเรือนจำอำเภอภูเขียว…
เปิดเรือนจำขยายพันธุ์สุนัข ปรับพฤติกรรมนักโทษ

เปิดเรือนจำขยายพันธุ์สุนัข ปรับพฤติกรรมนักโทษ

กระทรวงยุติธรรมนำร่องเรือนจำชัยภูมิเปิดโรงขยายพันธุ์สุนัขแห่งแรกกว่า ๕ สายพันธุ์ เพื่อนำไปช่วยค้นหายาเสพติดและวัตถุระเบิด พร้อมแก้ปัญหาพฤติกรรมผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษ ให้จิตใจอ่อนโยนมากขึ้น เตรียมขยายผลสู่เรือนจำทั่วประเทศ เครดิตฟรี เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. ที่เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ์ และหัวหน้าหน่วยระดับสูงจากกระทรวงยุติธรรม เดินทางร่วมเป็นประธานเปิดป้ายโรงเลี้ยงและขยายพันธุ์สุนัข นำร่องเป็นแห่งแรกของประเทศ โดยมีนายกฤษณะ ทิพยจันทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชัยภูมิเป็นผู้ดูแลโครงการนำร่องครั้งนี้ ซึ่งจะมุ่งเน้นเป็นเรือนจำนำร่องเพื่อเข้ามาช่วยแก้ปัญหาการแออัดของผู้ต้องขังโทษสถานเบาในระดับเรือนจำประจำจังหวัดที่จังหวัดชัยภูมิจะมีผู้ต้องขังต้องโทษไม่เกิน ๑๕ ปี สล็อต…
เรือนจำชัยภูมิเปิดฝึก อาชีพ’โคกหนองนา’

เรือนจำชัยภูมิเปิดฝึก อาชีพ’โคกหนองนา’

เรือนจำชัยภูมิจัดอบรม “โคกหนองนาโมเดล” ให้ผู้ต้องขังได้รับพระราชทานอภัยโทษ เพื่อสร้างอาชีพหลังจากพ้นโทษแล้วเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ จัดอบรมโครงการ “โคกหนองนาโมเดล”แห่งน้ำใจและความหวังให้ผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปี2563 ใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิต อย่างพอเพียงในสังคมไทย เครดิตฟรี นาย สมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการ “โคกหนองนาโมเดล” แห่งน้ำใจและความหวัง ที่เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตามพระราชโองการ พระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ ปี 2563…
ชัยภูมิ-เรือนจำชัยภูมิหนุนชมรม TO BE NUMBER ONE ต่อเนื่อง

ชัยภูมิ-เรือนจำชัยภูมิหนุนชมรม TO BE NUMBER ONE ต่อเนื่อง

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ สนับสนุนและเพิ่มโอกาสให้ผู้ต้องขังได้รับการพัฒนาศักยภาพตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBERONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธาน อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ล่าสุดเตรียมเข้าประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศสมาชิก TO BE เครดิตฟรี NUMBER ONE เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ โดยเฉพาะผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงทั้งหมด 300 คน ออกมาแสดงรำโปงลางหมู่ให้กำลังใจทีมงานที่ จะเดินทางเข้าประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE…