ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

เกี่ยวกับเรา เครดิตฟรี ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก เป็นหน่วยงานราชการสังกัดส่วนกลาง ตั้งที่ทำการอยู่ภูมิภาค เลขที่ 111 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เปิดทำการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2546 เป็นเรือนจำเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขังเฉพาะทางด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม มีความมั่นคงปานกลาง ควบคุมผู้ต้องขังเฉพาะเพศชาย เหลือโทษจำคุกต่อไม่เกิน 15 ปี วิสัยทัศน์"ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในด้านการควบคุม เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรม ในการแก้ไข และพัฒนาพฤตินิสัย สร้างงาน สร้างอาชีพ…
กิจกรรมทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

กิจกรรมทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

พิธีเปิดกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลคลองไผ่ ณ โรงเรียนคลองไผ่วิทยาวันที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาได้ดำเนิน เครดิตฟรี โครงการกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบและการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร โดยประสานความร่วมมือกับชุมชน และหน่วยงานภาครัฐในท้องที่ นำผู้ต้องขังจำนวน 17 ราย ร่วมแสดงในพิธีเปิดกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลคลองไผ่ ณ โรงเรียนคลองไผ่วิทยา สล็อต ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงวันที่ 20 มกราคม 2559 นพลโททิวะพร ชะนะพะเนาว์ ที่ปรึกษา…
กสม.ตรวจเยี่ยมทัณฑสถานหญิงโคราช พบดูแลผู้ต้องขังตั้งครรภ์ครบวงจร

กสม.ตรวจเยี่ยมทัณฑสถานหญิงโคราช พบดูแลผู้ต้องขังตั้งครรภ์ครบวงจร

กสม. เผยที่ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จนท.พาผู้ต้องขังไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาล พบแพทย์ตามนัดและคลอดที่ เครดิตฟรี โรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยและยังทำให้เด็กไม่ต้องระบุในใบแจ้งเกิดว่าคลอดที่ทัณฑสถานฯ พร้อมมีพี่เลี้ยงที่ได้ผ่านการฝึกอบรมมาช่วยดูแล24 มี.ค. 2560 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า เมื่อวันที่ 22 มี.ค.ที่ผ่านมา ฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง ชาติชาย สุทธิกลม กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการด้านสิทธิเด็กและการศึกษา และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่เสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน เชิงกัลยาณมิตร ที่ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา สล็อต ฉัตรสุดา ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านสิทธิเด็กและการศึกษา…
ประวัติทัณฑสถานทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

ประวัติทัณฑสถานทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา เดิมใช้ชื่อว่า ทัณฑสถานบำบัดพิเศษคลองไผ่ เคยเป็นศูนย์ควบคุมผู้อพยพของชาวต่างด้าว (เวียดนาม + เขมร) มาก่อนเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจกรมราชทัณฑ์ได้รับมอบพื้นที่จึงได้ซ่อมแซม ปรับปรุงใหม่และได้สร้างอาคารเพิ่มเติมเพื่อที่จะใช้คุมขังผู้ต้องขังชายคดียาเสพติด ซึ่งก่อสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2542 แต่ในขณะนั้นกรมราชทัณฑ์ กำลังประสบปัญหาผู้ต้องขังหญิงเพิ่มจำนวนมากขึ้น โดยเฉพาะคดียาเสพติดเกิดความแออัดทุกเรือนจำ / ทัณฑสถานจึงได้มีนโยบาย ให้ย้ายระบายผู้ต้องขังหญิงจากเรือนจำ /ทัณฑสถานต่างๆ มาคุมขังที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษคลองไผ่ โดยเริ่มเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2544 และเริ่มรับระบายผู้ต้องขังจากเรือนจำ/ทัณฑสถานต่างๆ ภายในเขตและที่อื่นๆ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์…
เปิดระบบตรวจผู้ต้องขังป่วยจิต “เรือนจำกลางโคราช” ผ่านวิดีโอคอล 1 ธ.ค.นี้

เปิดระบบตรวจผู้ต้องขังป่วยจิต “เรือนจำกลางโคราช” ผ่านวิดีโอคอล 1 ธ.ค.นี้

รพ.จิตเวชโคราช Mou ร่วมเรือนจำกลางนครราชสีมา จัดระบบการแพทย์จิตเวชทางไกล ตรวจรักษาผู้ต้องขังป่วยทางจิตผ่านระบบวิดีโอคอล เริ่ม 1 ธ.ค.นี้ จัดดูแลต่อเนื่องในชุมชนหลังพ้นโทษ เผยมีผู้ต้องขังป่วยจิตขึ้นทะเบียนรักษาแล้ว 30 คน ส่วนใหญ่เป็นจิตเภท และซึมเศร้า พร้อมขยายผลเรือนจำทุกแห่งในปีหน้า เครดิตฟรี วันนี้ (25 พ.ย.) ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เกียรติดานุสรณ์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครราชสีมา และ…
กิจกรรมเรือนจำกลางนครราชสีมา

กิจกรรมเรือนจำกลางนครราชสีมา

สานสัมพันธ์รัก สำนึกบาปกราบเท้าแม่นางสุดสวาท สรรเสริญ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี โครงการสานสัมพันธ์รักเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถโดยให้ผู้ต้องขังชาย หญิง ทั้งหมดร่วมพิธี ในการนี้ เรือนจำได้เชิญแม่ผู้ต้องขังจำนวน ๒๗ ราย เข้าร่วมพิธีด้วยและมีผู้บริจาคจากวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี และหน่วยงานเอกชน ร่วม บริจาคสิ่งของ เงิน และเลี้ยงอาหารกลางวัน(ขนมจีน น้ำยากะทิ)ให้กับผู้ต้องขัง เครดิตฟรี เรือนจำกลางนครราชสีมาช่วยเหลือข้าราชการบ้านน้ำท่วมเนื่องจากช่วงอุกทัยเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา เจ้าพนักงานเรือนจำประสบกับภาวะอุทกภัย จำนวน ๙ ราย เรือนจำจึงได้จัดสรรเงินกองทุนสวัสดิการเรือนจำและเงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังช่วยเหลือ โดยกรณีที่ได้รับความเสียหายมากได้รับเงินช่วยเหลือรายละ ๑๐,๐๐๐…