เรือนจำจังหวัดยโสธร

เรือนจำจังหวัดยโสธร

ประวัติความเป็นมา เรือนจำจังหวัดยโสธร เป็นหน่วยราชการบริหารงานส่วนภูมิภาค สังกัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวงมหาดไทย เท่าที่ทราบและปรากฏหลักฐานเรือนจำจังหวัดยโสธร สร้างและจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2482 มีฐานะเป็นเรือนจำอำเภอ สังกัดอำเภอยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี พัศดีเรือนจำคนแรก คือ ร.ท.ฉุน สุดประเสริฐ ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2515 กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศยกฐานะอำเภอยโสธรขึ้นเป็นจังหวัด เรือนจำอำเภอยโสธรจึงได้รับการยกฐานะ เป็นเรือนจำจังหวัด เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2515 เครดิตฟรี เรือนจำชั่วคราวที่อยู่ในความดูแลของเรือนจำจังหวัดยโสธร มีจำนวน…
ปฏิรูปเรือนจำนางรอง

ปฏิรูปเรือนจำนางรอง

การปฏิรูปเรือนจำผ่านกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยเพื่อคืนผู้ต้องขังสู่สังคม กรณีศึกษาเรือนจำอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เครดิตฟรี การศึกษาวิจัยเรื่อง “การปฏิรูปเรือนจำผ่านกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยเพื่อคืนผู้ต้องขังสู่สังคม กรณีศึกษาเรือนจำอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์” มีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินงานของเรือนจำในการพัฒนาพฤตินิสัยเพื่อคืนผู้ต้องขังสู่ชุมชน และ2) เพื่อเสนอแนะแนวทางการส่งคืนผู้ต้องขังกลับสู่สังคมของเรือนจำอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม กับอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้บัญชาการเรือนจำ และกลุ่มเจ้าหน้าที่เรือนจำอำเภอ สล็อต นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้พ้นโทษที่ผ่านกระบวนพัฒนาพฤตินิสัยของเรือนจำอำเภอนางรอง และกลับเข้าไปใช้ชีวิตในหมู่บ้านในจังหวัดบุรีรัมย์ และผู้แทนชุมชนหมู่บ้านในจังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 4 ระยะ…
ข่าวเรือนจำนางรอง

ข่าวเรือนจำนางรอง

เรือนจำนางรองให้ผู้ต้องขังชั้นดี 600 ราย พบญาติ สร้างสัมพันธ์ครอบครัว เครดิตฟรี เรือนจำนางรองจัดกิจกรรมพบญาติแบบใกล้ชิดประจำปี สำหรับผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีกว่า 600 คน หวังสร้างสุข สัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้ต้องขังกับญาติ พร้อมนำแพทย์ตรวจสุขภาพผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่เรือนจำ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ นายกฤษณะ ทิพยจันทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำ อ.นางรอง จัดกิจกรรมพบญาติแบบใกล้ชิด ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี แพทย์หญิงรสวรรณ ชนะสกุล แพทย์ห้วงเวลา…
จลาจลเรือนจำบุรีรัมย์สงบแล้ว เผยเหตุเผาเรือนนอนมีนักโทษใหม่ปลุกปั่นโควิด-19

จลาจลเรือนจำบุรีรัมย์สงบแล้ว เผยเหตุเผาเรือนนอนมีนักโทษใหม่ปลุกปั่นโควิด-19

29 มี.ค.63 - เมื่อเวลาประมาณ 11.45 น.ได้เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายขึ้นภายในเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากนักโทษกว่า100 คน รวมตัวกันก่อเหตุจลาจลพยายามแหกคุก ได้ยินเสียงปืน เสียงทุบสิ่งของ ทุบกำแพงดังออกมาอย่างต่อเนื่อง มีไฟลุกไหม้ขึ้นภายในเรือนจำ มองเห็นกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นเป็นวงกว้าง และมีนักโทษสามารถหลบหนีออกจากเรือนจำไปจำนวนหนึ่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้ต้องขังกว่า 2 พันคน แต่กลุ่มผู้ต้องขังที่ก่อเหตุ มีเพียงประมาณ 100 คน ซึ่งได้เริ่มพังห้องเยี่ยมญาติ โดยได้ทุบทำลายประตู และกระจกภายในห้องเยี่ยมญาติ จนได้รับความเสียหายแตกกระจัดกระจาย รวมถึงพื้นห้องที่เป็นกระเบื้อง ก็แตกพังเสียหาย…
บุรีรัมย์ปิดเมือง ตามจับนักโทษได้แล้ว 5 ราย แต่ในคุกไฟยังลุกไหม้

บุรีรัมย์ปิดเมือง ตามจับนักโทษได้แล้ว 5 ราย แต่ในคุกไฟยังลุกไหม้

จนท.ตามจับนช.ได้แล้ว 5 ราย หลังร่วมกันก่อจลาจล จุดไฟเผาในเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ มีนักโทษได้รับบาดเจ็บ ส่วนผู้คุมปลอดภัย แต่เหตุการณ์ด้านในยังไม่สงบ มีเพลิงไหม้บริเวณเรือนนอนหญิงเมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 29 มีนาคม ความคืบหน้าเหตุการณ์นักโทษก่อจลาจลในเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ จุดไฟบ้านพักผู้คุม และอาคารในเรือนจำ เจ้าหน้าที่ได้ทำการจับกุมผู้ต้องขังที่ก่อเหตุจลาจล ทำร้ายร่างกายผู้คุมและ เครดิตฟรี เผาโรงงานฝึกอาชีพภายในเรือนจำ ซึ่งมีส่วนหนึ่งหลบหนีออกมาจากเรือนจำ ถูกจับกุมได้แล้วจำนวนหนึ่งส่วนภายในเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ยังคงมีเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะๆ และไฟก็ยังลุกไหม้อย่างต่อเนื่องที่บริเวณโรงอาหาร และเรือนนอนหญิง รวมถึงที่บริเวณโรงงานฝึกอาชีพ โดยรถดับเพลิงยังเร่งฉีดน้ำจากบริเวณด้านนอกกำแพงเข้าไปด้านในเรือนจำฯ เพื่อสกัดเพลิงไม่ให้ไหม้ลุกลามขยายวงกว้างขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการปฐมพยาบาลนักโทษบางส่วนที่ได้รับบาดเจ็บ และถูกควบคุมตัวได้ก่อนหน้านี้ ประมาณ…
เผาคุก-บุรีรัมย์ นักโทษก่อจลาจล

เผาคุก-บุรีรัมย์ นักโทษก่อจลาจล

นักโทษเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ ก่อจลาจล ขว้างปาสิ่งของและทำร้ายผู้คุมวินาศสันตะโร เผาโรงอาหาร โรงฝึกอาชีพ ที่นอนและเฟอร์นิเจอร์เกิดควันโขมง มีนักโทษชายพยายามแหกคุกแต่จับได้ทัน 7 คน หนีไปได้ 5 ปมเหตุคาดไม่ให้ญาติเข้ามาเยี่ยม หลังเกิดโรคระบาด ขณะที่ผู้คุมแจ้งประกาศแยกนักโทษไม่เกี่ยวข้องออก ย้ายไปขังที่อื่น ขณะที่ “สม เครดิตฟรี ศักดิ์” แจงหัวโจกเป็นนักโทษประหารก่อหวอดป่วน ห้ามญาติมาเยี่ยมช่วงโรคระบาดโควิด-19เหตุนักโทษเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ก่อจลาจล เปิดเผยเมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 29 มี.ค. พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์…