ทำเนียบผู้บัญชาการและหน้าที่รับผิดชอบเรือนจำจังหวัดกาพสินธุ์

ทำเนียบผู้บัญชาการและหน้าที่รับผิดชอบเรือนจำจังหวัดกาพสินธุ์

ทำเนียบผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาพสินธุ์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตำแหน่งเดิม "พัศดีเรือนจำ" โดยตำแหน่งปัจจุบันเป็นตำแหน่ง "ผู้บัญชาการเรือนจำ" เครดิตฟรี ลำคับ ชื่อ-สกุล ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง1 นายสมจิตร หมุนสุข 1 กันยายน 2519 - 30 กันยายน 25212 นายปราศรัย อกิรัตนพันธ์ 1 ตุลาคม 2521 - 8 กุมภาพันธ์ 25253 นายประสิทธิ์ บัณฑิตพุฒ 9…
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์

เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์

เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2455 ในบริเวณที่ดินรกร้าง ว่างเปล่า (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และประชาชนสร้างบ้านอยู่อาศัย) เมื่อสร้าง เรือนจำแล้วได้รับโอนนักโทษ และผู้คุมจากกรมการเมืองกาฬสินธุ์มาควบคุมไว้ โดยทางราชการได้แต่งตั้งให้ นายทองดี มาเป็นพระธำรง (พัศดี) เป็นคนแรก เครดิตฟรี ต่อมาปี พ.ศ. 2458 ทางราชการได้จัดผังเมืองใหม่ โดยย้ายสถานที่ราชการต่างๆ ซึ่งเดิมตั้งอยู่ บริเวณริมฝั่งลำน้ำปาวขึ้นไปตั้งอยู่บริเวณศาลากลางจังหวัดปัจจุบัน เรือนจำจึงได้ย้ายจากที่ตั้งเดิมไปก่อตั้งใหม่ในบริเวณที่ดินราชพัสดุ ตรงข้ามศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ และศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนกาฬสินธุ์ เนื้อที่ 18…
กิจกรรมเรือนจำอำเภอกันทรลักษ์

กิจกรรมเรือนจำอำเภอกันทรลักษ์

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ เปิดโครงการเลี้ยงสุนัขเพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายอภินันท์ ศรียอดแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเลี้ยงสุนัขเพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม(นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) ที่มอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังด้วยการเลี้ยงสุนัข เพื่อช่วยให้ผู้ต้องขังมีการปรับพฤติกรรม ให้มีจิตใจที่อ่อนโยน มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ ในการนี้ได้รับเกียรติจากปศุสัตว์กันทรลักษ์, กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 224, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ เครดิตฟรี กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓…
เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์

ข้อมูลพื้นฐานวิสัยทัศน์“ผู้ต้องขังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และภารกิจของเรือนจำได้รับการยอมรับจากสังคมเพิ่มขึ้น” เครดิตฟรี พันธกิจของหน่วยงาน๑. ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพ๒. บำบัดฟื้นฟู และแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ๓. ป้องกันและปราบปรามปัญหาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายในเรือนจำ ข้อมูลผู้บริหารนายทวี ฤทธิเสน ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอกันทรลักษ์อำนาจหน้าที่ สล็อต เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ มีหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังตามหมายขังของศาลจังหวัดกันทรลักษ์ กำหนดโทษไม่เกิน 20 ปี ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์กรมราชทัณฑ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมและแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขัง และบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแลตามหน้าที่และอํานาจของกรม โดยมุ่งพัฒนาเป็นองค์กร พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อแก้ไขหรือฟื้นฟูผู้ต้องขังและบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแลตามหน้าที่ และอํานาจของกรม ให้กลับตนเป็นพลเมืองดี มีสุขภาพกายและจิตที่ดี ไม่หวนกลับมากระทําผิดซ้ำ ได้รับการพัฒนาทักษะ สล็อตออนไลน์ ฝีมือในการประกอบอาชีพที่สุจริต…
ข่าวเรือนจำอำเภอบัวใหญ่

ข่าวเรือนจำอำเภอบัวใหญ่

เรือนจำบัวใหญ่เตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเยี่ยมญาติ 12 รอบต่อวัน เครดิตฟรี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ตรวจเรือนจำอำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เพื่อดูความพร้อมระบบการเยี่ยมญาติผู้ต้องขัง ที่จะเริ่มให้บริการในวันที่ 1 มิ.ย. 63 ว่า เรือนจำมีการเตรียมความพร้อมที่ดี เรือนนอนไม่แออัด ห้องกักโรคมีมาตรฐาน และระบบการเยี่ยมญาติที่มีความพร้อม โดยทางเรือนจำจะเปิดรับจองคิวเยี่ยมญาติทางโทรศัพท์และแอปพลิเคชันไลน์ เมื่อลงทะเบียนคิวแล้วเจ้าหน้าที่จะโทรศัพท์แจ้งญาติว่าจะได้เยี่ยมในวันเวลาใด ในส่วนของห้องเยี่ยมญาติยังมีมาตการเฝ้าระวังและคัดกรองโรคอย่างเข้มงวด เข้าเยี่ยมได้ครั้งละ 2 คน ต่อผู้ต้องขัง 1 ราย ระยะเวลาเยี่ยม…
กิจกรรมเรือนจำอำเภอบัวใหญ่

กิจกรรมเรือนจำอำเภอบัวใหญ่

เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ได้รับมอบพ่อพันธ์แม่พันธ์สายพันธ์ป่าก๋อยจากคุณภานุมาศ คิดการ (ผู้จัดการฟาร์มหนุ่มโรงหมี่) เครดิตฟรี เพื่อสนองตอบนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม ในการฝึกวิชาชีพไก่ชน ให้ผู้ต้องขังได้มีอาชีพภายหลังพ้นโทษ และมิให้หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ณ เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ สล็อต พิธีปิด โครงการพระราชทาน โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง รุ่นที่ ๒/๓ เรือนจำอำเภอบัวใหญ่อบรมระหว่างวันที่ ๑ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอบัวใหญ่ เป็นผู้แทนพระองค์ ปิดโครงการ…