เปิดสถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดบึงกาฬ (อาคารฉนทฺกโร เมตตา)ณ สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดบึงกาฬ เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ

เปิดสถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดบึงกาฬ (อาคารฉนทฺกโร เมตตา)ณ สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดบึงกาฬ เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ สังกัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม มีอำนาจในการควบคุมผู้ต้องขัง 15 ปี ปัจจุบันมีผู้ต้องขังทั้งชาย เครดิตฟรี และหญิง 1,900 คน โดยมี นายวิมล มิตรปล้อง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดบึงกาฬ เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ได้รับความเมตตาจากมูลนิธิพุทธสมุนไพรคู่แผ่นดินไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดย หลวงพ่อปรีดา ฉนฺทกโร เจ้าอาวาสวัดป่าดานวิเวก อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสถานพยาบาล พร้อมทั้งครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สล็อต เป็นเงินทั้งสิ้น 5,027,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างอาคารสถานพยาบาล เพื่อให้บริการด้านการสาธารณสุขแก่ผู้ต้องขัง…
บึงกาฬนำจิตอาสาพระราชทาน ทำกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่ง ในเรือนจำ ปรับภูมิทัศน์โดยรอบและให้กำลังใจผู้ต้องขัง ทำความดี ด้วยหัวใจ

บึงกาฬนำจิตอาสาพระราชทาน ทำกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่ง ในเรือนจำ ปรับภูมิทัศน์โดยรอบและให้กำลังใจผู้ต้องขัง ทำความดี ด้วยหัวใจ

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งในเรือนจำจังหวัดบึงกาฬ พร้อมนำเจ้าหน้าที่ ผู้ต้องขังชั้นดี ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ตามโครงการ “ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อาสาสมัครท้องถิ่น ประชาชนและประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ…
ตรวจที่เกิดเหตุซ้ำ ผู้คุมเรือนจำหนองคายถูกยิงปริศนา

ตรวจที่เกิดเหตุซ้ำ ผู้คุมเรือนจำหนองคายถูกยิงปริศนา

หนองคาย - รองผู้การหนองคายนำชุดสืบสวนพร้อม ผบ.เรือนจำ ตรวจที่เกิดเหตุบ้านพักผู้คุมเรือนจำซ้ำ เก็บหลักฐานเพิ่มเติมพร้อมจำลองเหตุการณ์อาจเป็นการฆ่าตัวตาย แต่ต้องรอผลนิติเวชยืนยัน ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง ทั้งถูกฆาตกรรม คาดปมจากการพนันและปัญหาสุขภาพ ขณะที่ ผบ.เรือนจำให้ตำรวจทำงานเต็มที่ พร้อมช่วยเหลือครอบครัวผู้ตาย เครดิตฟรี เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (11 มิ.ย.) พ.ต.อ.วิบูลย์ วงศ์ก้อม รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย, พ.ต.ท.นิยม วงศ์สนิท รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.หนองคาย, พ.ต.ต.ณัฐวุฒิ…
ฝ่ายสวัสดิการผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดหนองคาย

ฝ่ายสวัสดิการผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดหนองคาย

บทบาท หน้าที่ ภารกิจรับผิดชอบร้านสงเคราะห์ ควบคุม กำกับดูแล การจำหน่ายสินค้าในร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง โดยเป็นผู้จัดการร้าน ควบคุมจัดทำบัญชีร้านค้ากำไร – ขาดทุน นำเสนอผู้บัญชาการเรือนจำ ควบคุมบัญชีสินค้าและการจ่ายคูปองผู้ต้องขัง การจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง ควบคุมการนำสินค้าฝากขาย การจัดซื้อและจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดของร้านค้าในเรือนจำ ควบคุมการจัดทำบัญชีการจำหน่ายสินค้าประจำวัน การจัดสินค้าตามใบสั่งซื้อจากร้านค้าหน้าเรือนจำ ควบคุมบัญชีสินค้าการรับ – จ่าย สต๊อกสินค้ารวม ตลอดจนการจัดการเยี่ยมญาติและรับเงินฝากผู้ต้องขังการจัดเลี้ยงอาหาร การประกอบอาหารตามเมนู เป็นต้น และ หน้าที่อื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย…
ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจเรือนจำจังหวัดหนองคาย

ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจเรือนจำจังหวัดหนองคาย

บทบาท หน้าที่ ภารกิจจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง บริหารและดำเนินการ จัดการศึกษาการอบรมและพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ปลูกฝังและปรับเปลี่ยนทัศนคติ จิตสำนึก เครดิตฟรี ค่านิยมและพฤติกรรมของผู้ต้องขังให้เปลี่ยนแปลงไป ในทางที่ดี จัดกิจกรรมด้านส่งเสริมการศึกษา เช่น ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติโสตทัศนูปกรณ์ การศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ การศึกษาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษา และประถมศึกษาตามหลักสูตรสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการศึกษาธรรมศึกษา ตามหลังสูตรมหาเถรสมาคมการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังด้านจิตใจเป็นต้นว่าการจัดกิจกรรมนันทนาการดนตรีบำบัด การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและพัฒนาจิตใจ การจัดกิจกรรมเสริมการพัฒนาจิตใจเช่นกิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน เนตรนารี เป็นต้น และหน้าที่อื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยแบ่งการบริหารงานออกเป็น งานการศึกษา…
ฝ่ายฝึกวิชาชีพเรือนจำจังหวัดหนองคาย

ฝ่ายฝึกวิชาชีพเรือนจำจังหวัดหนองคาย

บทบาท หน้าที่ ภารกิจรับผิดชอบเกี่ยวกับการฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง ให้สอดคล้องกับวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ การรับงานแรงงานรับจ้าง การกำหนดแนวทางและรูปแบบในการฝึกวิชาชีพ การจัดหาวัตถุดิบ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการฝึกวิชาชีพ กำหนดราคาค่าจ้างแรงงานและสินค้าเกิดจากแรงงานผู้ต้องขัง การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากการฝึกวิชาชีพ กำกับดูแลการฝึกวิชาชีพของเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังในโรงงานฝึกวิชาชีพต่าง ๆ การบริหารงานเงินทุนผลประโยชน์ที่เกิดจากการฝึกวิชาชีพ การควบคุมดูแลการใช้ การบำรุงรักษา ซ่อมแซมยานพาหนะที่จัดซื้อด้วยเงินทุน ฯ กำกับดูแลตรวจสอบการจัดทำบัญชีเงินทุน บัญชีงบเดือน และรายงานประจำเดือนของเจ้าหน้าที่ การนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนางาน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ตลอดจนหน้าที่อื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เครดิตฟรี…