กิจกรรม เรือนจำอำเภอฝาง

วันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม 2564
เรือนจำอำเภอฝาง จัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเจ้าหน้าที่เข้าทดสอบจำนวน 64 ราย
ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เครดิตฟรี

วันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม 2564
นางสาววลัยลักษณ์ ชุ่มชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอฝางมอบให้สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอฝาง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำอำเภอฝาง ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) การให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ
ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สล็อต

วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564
นางสาววลัยลักษณ์ ชุ่มชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอฝาง ได้เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของ นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม โดยการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ทั้งนี้ ท่านผู้ตรวจฯ ได้เสนอแนะในประเด็นต่างๆ เพื่อเรือนจำอำเภอฝางจะได้นำมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

สล็อตออนไลน์

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
นางสาววลัยลักษณ์ ชุ่มชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอฝาง นำข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกันเข้าแถว เคารพธงชาติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ สนามกีฬากลาง ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์ เรือนจำอำเภอฝาง

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เรือนจำอำเภอฝาง นำโดย นางสาววลัยลักษณ์ ขุ่มชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอฝาง พร้อมด้วยครูฝึกของเรือนจำฯ ได้ดำเนินการฝึกทบทวนระเบียบแถว ฝึกระเบียบวินัยเจ้าหน้าที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในวันดังกล่าว เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 40 คน

jumboslot

ในวันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
เรือนจำอำเภอฝาง ร่วมกับทันตแพทย์
และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลฝาง
ทำการรับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน รายการยูนิตทำฟัน
และเครื่องสั่นด้วยความถี่เหนือเสียง
จาก บริษัทสยามเด้นท์ จำกัด และได้มีการตรวจสอบคุณลักษณะ ทดสอบการใช้งานตลอดจนได้รับการถ่ายทอดวิธีการใช้งาน ของครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ได้รับมอบพระทานราช ดังกล่าว
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
นางสาววลัยลักษณ์ ชุ่มชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอฝาง ได้เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรบและบรรยายธรรม โดยผู้นำศาสนาพุทธ (เรือนจำเรือนธรรม) เนื่องในวันมาฆบูชา ดำเนินการระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้ต้องราชทัณฑ์เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจำนวน 70 คน

slot