ข่าวเหยี่ยวดำนิวส์ …เรือนจำกลางกำแพงเพชร ปล่อยตัวผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ปีพ.ศ. 2562 ท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่นของเหล่าญาติที่มารอรับ ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี
ปล่อยตัวผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ปีพ.ศ. 2562
โดยมีนายสมคิด คำมั่ง ผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานความว่า….ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชโองการ โปรดเกล้า ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริ เห็นว่าในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรม

เครดิตฟรี

ราชาภิเษก
นับเป็นอภิลักขิตกาลสำคัญเพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้อง ราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อาจจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ดังนั้น

สล็อต

เรือนจำกลางกำแพงเพชรจึงได้ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ โดยในวันนี้ มีผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับ พระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวกลับคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัวและออกไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมแยกเป็น 2 กลุ่มคือ
กลุ่มที่ได้รับ พระราชทานอภัยโทษแล้วให้ปล่อยตัว และกลุ่มที่ได้รับ พระราชทานอภัยโทษลดโทษและปล่อยตัวไป จำนวน 284 คน เรือนจำกลางกำแพงเพชร แปลว่า ระหว่างที่ผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับการปล่อยตัวในวันนี้เมื่อถูกคุมขังภายในเรือนจำ เขา

สล็อตออนไลน์

เหล่านั้นมีความประพฤติดีตั้งใจรับการศึกษาอบรม ทางสายสามัญ สายวิชาชีพตลอดจนธรรมศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดทัศนคติ ให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องดีงาม โดยเรือนจํากําแพงเพชรได้รับความร่วมมือจากศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร
ผู้นำศาสนา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วิทยาลัยเทคนิค หน่วยงานของรัฐและเอกชนภายในจังหวัดกำแพงเพชรเข้ามามีส่วนร่วมฟื้นฟู พัฒนา พฤตินิสัย และผู้ต้องขังราชทัณฑ์ที่ได้รับ

jumboslot

การพระราชทานอภัยโทษได้ผ่านการเตรียมความพร้อมในการกลับไปใช้ชีวิตร่วมกับสังคมอีกครั้งหนึ่ง”
…สำหรับบรรยากาศด้านหน้าเรือนจำเต็มไปด้วยบรรดาญาติของผู้ต้องราชทัณฑ์ที่รอรับการปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำ ต่างตื่นเต้นที่จะได้พบกับคนในครอบครัว และต่างซาบซึ่้งในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ท่านได้พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ ในโอกาสอันเป็นมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นี้อีกด้วย

slot