จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 13.15 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสถานกักขัง

เครดิตฟรี

กลางจังหวัดร้อยเอ็ด” ณ สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นางอัจนา ทุยทรัพย์ ผู้อำนวยการสถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วม

สล็อต


ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดจัดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สนองตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ปรองดอง สามัคคี ร่วมมือ

สล็อตออนไลน์

ร่วมใจ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มีความสมัครสมานสามัคคี และมีความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

jumboslot


กิจกรรมประกอบด้วย การทำความสะอาดบริเวณไหล่ทางหน้าสถานกักขังกลาง เส้นทางร้อยเอ็ด – มหาสารคาม ทำความสะอาดด้านหน้าบริเวณสถานกักขังกลาง ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า และการตรวจรักษาโรคฟรีโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

slot