พิธีปล่อยตัวผู้ต้องขัง จากเรือนจำ จ.ฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ หลังได้รับอภัยโทษ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เครดิตฟรี

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริเห็นว่า ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
นับเป็นอภิลักขิตกาลสำคัญ เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้น

สล็อต

กลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไปพ.ร.ฎ. พระราชทานอภัยโทษฉบับนี้ ให้ไว้ ณ วันที่ 21 เม.ย. 2562 แต่เพิ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา (3 พ.ค.)
และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วัน (4 พ.ค.)

สล็อตออนไลน์

โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ พ.ร.ฎ. อภัยโทษที่ออกมาเป็นการดำเนินการ ตามโบราณราชประเพณี เนื่องในโอกาสมหามงคล
โดยถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ ซึ่งมีสาระสำคัญ 2 ส่วนคือ ให้ปล่อยตัวเลย และให้ลดโทษแก่ผู้ต้องขังตามลำดับชั้น

jumboslot

การปล่อยผู้ต้องขังจะเกิดขึ้นภายใน 120 วัน นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับพระราชทานปล่อยตัวไป โดยที่เรือนจำ จ.ฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ มีการปล่อยตัวแล้วทั้งหมด จำนวนประมาณ 170 คน
โดยได้ปล่อยไปเมื่อต้นเดือน 70 คน และในวันนี้อีก 100 คน เป็นชาย 73 คนหญิง 27 คน โดยมีนายชัชวาล ปัญญา นายอำเภอฝาง เป็นคนมาทำพิธีปล่อยตัวพร้อมด้วย อัยการ, ผู้พิพากษา,คุมประพฤติ
และกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติ จ.เชียงใหม่ สาขาฝาง

slot