สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ดจัดพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีปล่อยตัว

เครดิตฟรี

ผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ณ สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี

สล็อต

สำหรับการปล่อยตัวผู้ต้องกักขังของสถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้ต้องกักขังได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวจำนวน 244 คน เป็นชาย 217 คน และหญิง 27 คน ซึ่งผู้ต้องกักขังเหล่านี้ สถานกักขังฯ ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวเรียบร้อยแล้ว โดยการฝึกทักษะชีวิตในด้านต่างๆ ประกอบด้วยการฝึกระเบียบวินัยทการอบรมด้านธรรมะ การฝึกวิชาชีพระยะสั้นในสาขาต่างๆ และการฝึกทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สล็อตออนไลน์

ตามรอยพ่อ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เช่น สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด บริษัทเนสท์เล่ย์ และอาสาสมัครเอกชน โดยมีความมุ่งหวังเพื่อเสริมสร้างให้โอกาสทุกคนเริ่มต้นชีวิตใหม่ เป็นการคืนคนดีสู่สังคม

jumboslot

จากนั้นผู้ต้องกักขังได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระสงฆ์ได้พรมน้ำมนต์ให้แก่นักโทษเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางกลับบ้าน สู่อ้อมกอดของครอบครัว ญาติพี่น้อง ที่มานั่งรอรับอยู่บริเวณด้านหน้าสถานกักขังฯ

slot