‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา’ ทรงเดินหน้าโครงการกำลังใจ เสด็จเยี่ยมเรือนจำจังหวัดลำพูน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเดินหน้าโครงการกำลังใจ เสด็จเยี่ยมเรือนจำจังหวัดลำพูน

เครดิตฟรี

เฟซบุ๊กเพจ โครงการกำลังใจ เผยแพร่พระฉายาลักษณ์ขณะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ซึ่งเสด็จเยี่ยมเรือนจำจังหวัดลำพูน โดยมีผู้บริหารของกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดลำพูน ร่วมรับเสด็จ

สล็อต

ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปยังอาคารสถานพยาบาล เพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการของเรือนจำจังหวัดลำพูน และโรงพยาบาลลำพูน ทอดพระเนตรการสาธิตของอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) ชาย ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมอง และพระราชทานถุงพระราชทานให้กับผู้ต้องขังชายชราและผู้ต้องขังชายป่วย (จำนวน 15 ราย)
ต่อมา เสด็จไปทอดพระเนตร “มุมสุขภาพ ราชทัณฑ์ปันสุข” ซึ่งมีหนังสือที่ได้รับบริจาคมาจากทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ และโรงพยาบาลต่างๆ เช่น โรงพยาบาลลำพูน โรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นต้น โดยผู้ต้องขังสามารถเข้ามาอ่านหนังสือได้ทุกวัน อีกทั้งยังมีห้องสมุดเคลื่อนที่ไปให้ผู้ต้องขังได้อ่านในวันเสาร์และอาทิตย์ ทั้งแดนชายและแดนหญิง โดยทางเรือนจำอนุญาตให้ผู้ต้องขังยืมหนังสือและนำขึ้นไปอ่านบนเรือนนอนได้ โดยมีกำหนดส่งคืนหนังสือที่ยืมอ่านภายใน 1 วัน

สล็อตออนไลน์

จากนั้น เสด็จไปยังแดนหญิง เสด็จเข้าศาลาโครงการพัชรธรรม ทรงพบพระอาจารย์ อารยวังโส และจุดธูปเทียน ทรงประเคนเครื่องไทยทาน รวมถึงหลั่งทักษิโณทก ซึ่งในโครงการนี้มีผู้ต้องขังที่บรรพชาอุปสมบทที่วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย ในพระราชูปถัมภ์ จำนวน 7 คน ต่อมา เสด็จไปทอดพระเนตรการเรียนคอมพิวเตอร์ของผู้ต้องขังหญิง เสด็จไปยังห้องแม่และเด็ก พระราชทานถุงพระราชทานให้กับผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องต้องขัง (จำนวน 2 ราย) จากนั้น เสด็จไปยังห้องพยาบาลในแดนหญิง ทอดพระเนตรการสาธิตของอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) หญิง ในการช่วยเหลืองานห้องพยาบาล พระราชทานถุงพระราชทานให้กับผู้ต้องขังหญิงป่วยและผู้ต้องขังหญิงชรา (จำนวน 11 ราย)

jumboslot

ต่อมา เสด็จไปยังบริเวณการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังหญิง ทอดพระเนตรการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังหญิง และผลงานต้นแบบของผู้ต้องขังในโครงการกำลังใจ เสด็จไปทอดพระเนตรการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังชาย จากนั้น เสด็จเข้าสู่อาคารอเนกประสงค์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดยนายเถลิงศักดิ์ ตระกูลหวังวีระ ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้บริหารฝ่ายนิติกรรมและจดทะเบียนสิทธิ์ ทูลถวายเงิน เพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัย ทอดพระเนตรการแสดงของผู้ต้องขัง (จำนวน 2 ชุด) ได้แก่ ชุดที่ 1 ฟ้อนรำหริภุญไชย และชุดที่ 2 ดนตรีไทยประยุกต์ (เพลงรักจริงให้ติงนัง และเพลงสามสิบยังแจ๋ว)

slot