เรือนจำกลางลำปาง ไอเดียบรรเจิด ส่งเสริมฝึกอาชีพผู้ต้องขัง ให้มีทักษะอาชีพติดตัวก่อนที่จะพ้นโทษอกจากเรือนจำ โดยให้มาประกอบอาชีพใช้ชีวิตจริงในการทำงานจริงเวลา 09.00 น.วันที่ 19 ก.ย.63

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ฝึกทักษะวิชาชีพแดนกระทิง โดยมีนายไพ

รัตน์ ขมินทกุล ผู้บัญชาการเรือนจำกลางลำปาง เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับศูนย์ฝึกวิชาชีพแดนกระทิงได้น้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับผู้ต้องขังในการพัฒนาพฤติกรรม เพื่อคืนคนดีสู่สังคม

เครดิตฟรี

โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติวิชาชีพภายนอกเรือนจำ ไปใช้ได้จริงหลังพ้นโทษ ให้กำลังใจและให้โอกาสคืนสู่สังคม โดยมีการฝึกอาชีพทั้งปลูกผัก งานแกะสลัก ปูนปั้น เย็บปักถักร้อย และงานศิลปะ รวมถึงการเปิดร้านจำหน่ายกาแฟและของที่ระลึกให้ประชาชนภายนอกได้เข้ามาเยี่ยมชมและจับจ่ายซื้อของ พร้อมกับชมบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติและสวยงามภายในแดนกระทิงโดยเปิดบริการทุก ตั้งแต่เวลา 08.00น.-17.00 น. และวันหยุดทุกวันพุธ ติดตามได้ที่เพจ แดนกระทิง
ในเรื่องนี้เอง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ตามที่กระทรวงยุติธรรมที่ให้เรือนจำ ทัณฑสถาน ทั่วประเทศพัฒนาพื้นที่ ที่มีอยู่ของตนเป็นสถานที่พัฒนาวิชาชีพสำหรับผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้น

สล็อต

โทษ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในจังหวัดตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรนั้น เรือนกลางลำปางได้บริหารจัดการที่ดินราชพัสดุในความครอบครอง ของเรือนจำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยพัฒนาพื้นที่เรือนจำชั่วคราวหนองกระทิงเป็น “ศูนย์ฝึกทักษะวิชาชีพแดนกระทิง” เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับการฝึกทักษะทางอาชีพในสาขาต่างๆ ให้แก่ผู้ต้องขังเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านอาชีพในแขนงต่างๆ ที่ผู้ต้องขังสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงภายหลังพ้นโทษ และเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ ทัศนคติและด้านสังคมให้ผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษ รวมถึงการดึงภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

สล็อตออนไลน์

งานราชทัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภารกิจด้านแก้ไขพัฒนาพฤตินัยของผู้ต้องขัง โดยศูนย์ฝึกทักษะวิชาชีพแดนกระทิง”ได้น้อมนำเอาพระราชดำริฯ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับผู้ต้องขังในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีสู่สังคม
การเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานฝึกวิชาชีพภายนอกเรือนจำไปใช้ได้จริงภายหลังพ้นโทษเป็นการสร้างกำลังใจให้กับผู้ต้องขังและยังทำให้ผู้ต้องขังได้มีโอกาสในการกลับคืนสู่

jumboslot

สังคม โดยมีทักษะที่สามารถดำรงชีวิตที่พึ่งตนเองได้ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีกเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าของสังคมและประเทศชาติต่อไป สำหรับ ไฮไลท์ ศูนย์ฝึกทักษะวิชาชีพแดนกระทิง แห่งนี้ก็จะเป็นร้านการกาแฟ บนต้นไม้ ที่หาชมบรรยากาศแบบนี้อยาก มีสถานที่พักผ่อนถ่านรูปศึกษาเส้นทางการเกษตรที่สวยงามซึ่ง ขณะนี้มีประชาชนนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้าเที่ยวชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ สิ้นค้าจากสถานที่แหงนี้อย่างไม่ขาดสายและในอนาคตก็จะกลายเป็นจุดเช็คอินที่ใครมาลำปาง ต้องมาแวะอย่างแน่นอน

slot