เรือนจำพิเศษลำปาง นำผู้ต้องขังโครงสร้างเบา ทำกิจกรรมความพร้อม โชว์สมรรถภาพทางกาย ก่อนส่งตัวกลับคืนสู่สังคม

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง เปิดพื้นที่ศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจำโครงสร้างเบา) หรือ ทัณฑสถานเปิดบ้าน
ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง จัดทำพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ ตามโครงการหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย “เรือนจำโครงสร้างเบา” ของกรมราช ทัณฑ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นาย

เครดิตฟรี

สุรศักดิ์ เผื่อนคำ ผบ.เรือนจำกลางเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ ผบ.เรือนจำเขต 5 เดินทางมาเป็นประธานพิธี โดยมี นางสุนันทา คงพากเพียร ผอ.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงานทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง ร่วมกันให้การต้อนรับ มีผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง และเหล่าบรรดาญาติผู้ต้องขังชั้นดี ที่อยู่ในเกณฑ์พักการลงโทษเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ

สล็อต

ตามที่กรมราชทัณฑ์ ได้มีการดำเนินการโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจำโครงสร้างเบา) โดยมุ่งเน้นที่จะให้นักโทษเด็ดขาด ที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการพิจารณาพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ ได้เข้าร่วมโครง การรับการฝึกอบรมปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยพัฒนาจิตใจ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการกลับคืนเข้าสู่สังคม ทั้งนี้ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะให้นักโทษเด็ดขาด ได้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ และไม่ต้องหวนกลับมา กระทำผิดซ้ำ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการลดจำนวนผู้ต้องขัง ที่จะช่วยระบายความแออัดภายในเรือนจำและทัณฑสถานระบบปิด แก้ไขปัญหาเรื่องผู้ต้องขังที่มีจำนวนมากจนล้นเรือนจำ
สำหรับในส่วนของทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง นับเป็นศูนย์ฝึกโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยอีกแห่งหนึ่งของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง มีกลุ่มเป้าหมายผู้ต้องขัง

สล็อตออนไลน์

ชาย ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์การพักการลงโทษ จำนวน 120 คน ซึ่งทางทัณฑสถานฯ ได้นำผู้ต้องขังจำนวนดังกล่าว เข้าร่วมโครงการรับการฝึกอบรม ตามหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย โดยได้เน้นการฝึกอบรมแบบเข้มข้น ให้ผู้ต้องขังได้ฝึกทักษะสำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ด้านร่างกาย ฝึกฝนเรื่องระเบียบวินัย, ด้านจิตใจ ฝึกฝนเรื่องแนวคิดปรับเปลี่ยนทัศนคติ ด้วยการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติตามหลักศาสนกิจ, ด้านทักษะอาชีพ ฝึกฝนทักษะช่าง ทั้งช่างไม้ โลหะ ช่างก่อสร้าง รวมถึงงานการเกษตร และด้านครอบครัว ฝึกฝนเรื่องการเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และการปรับตัวให้เข้ากับชุมชนสังคม

jumboslot

โดยโอกาสนี้ เพื่อเป็นการแสดงถึงความพร้อมในการที่จะกลับคืนเข้าสู่สังคม ผู้ต้องขังชายเรือนจำโครงสร้างเบา ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง ทั้ง 120 คน ได้ร่วมกันโชว์ศักยภาพสมรรถนะทางร่างกาย เดินสวนสนามจัดระเบียบแถว และแสดงโชว์ความสามารถด้านคีตมวยไทย ให้กับเหล่าบรรดาญาติได้รับชม เพื่อให้ประจักษ์เห็นแก่สายตาในความเปลี่ยนแปลงของผู้ต้องขัง หลังจากที่ได้ผ่านการเรียนรู้ในหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจำโครงสร้างเบา) มาเป็นระยะเวลารวมกว่า 3 เดือน ซึ่งในโอกาสเดียวกันนี้ ผบ.เรือนจำกลางเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ ผบ.เรือนจำเขต 5 ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรรับรองผลการยกระดับทักษะฝีมือให้แก่ผู้ต้องขัง เพื่อเป็นสิ่งยืนยันแก่สังคมในการที่จะให้ผู้ต้องขังสามารถหางาน และประกอบอาชีพได้ต่อไป

slot