เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง งดเยี่ยมญาติ ตั้งแต่วันที่ 4 – 31 มกราคม 2564 เน้นการเยี่ยมผ่านแอปพลิเคชันไลน์

วันนี้ (5 ม.ค. 63) นายประสาท พรมย่อง ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ขณะนี้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทบเป็นวงกว้าง ประกอบกับกรมราชทัณฑ์ ได้มีข้อสั่งการให้เรือนจำและทัณฑสถาน

เครดิตฟรี

ทั่วประเทศ กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม สำหรับภารกิจต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่อาจมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว
เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง จึงได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของสถานการณ์ในขณะนี้ จึงของดให้การบริการ เยี่ยมญาติผู้ต้องขัง ตั้งแต่วันที่ 4 – 31 มกราคม 2564
และจะเปิดให้บริการอีกครั้งภายหลังจากสถานการณ์ของประเทศเป็นปกติ

สล็อต

ในเบื้องต้นนี้ เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง ได้แก้ไขปัญหาในการเยี่ยมญาติของผู้ต้องขัง โดยจัดให้บริการเยี่ยมญาติผ่านทางระบบแอพพลิเคชั่นไลน์และ
ขยายเวลาการเปิดให้บริการให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการเยี่ยมอย่างทั่วถึง ทาง LINE ID maesariangprison

สล็อตออนไลน์

และจัดให้มีการติดต่อผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของเรือนจำโดยให้ญาติส่งข้อความหาผู้ต้องขังได้และให้เรือนจำพิมพ์ข้อความนำส่งให้ผู้ต้องขังทราบ
ส่วนการฝากเงินให้กับผู้ต้องขัง ให้ส่งทางธนาณัติเท่านั้น โดยสั่งจ่าย ปณ.แม่สะเรียง ระบุชื่อผู้รับ ชื่อผู้ต้องขัง ที่อยู่
เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง 30 ม.1 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 กรณีจดหมายและพัสดุภัณฑ์

jumboslot

เจ้าหน้าที่จะทำการฆ่าเชื้อตามแนวทางการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ก่อนนำส่งให้ผู้ต้องขัง อนึ่งขณะนี้เรือนจำจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
บริเวณหน้าอาคารที่ทำการให้ทางญาติผู้ต้องขังทราบแล้ว เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ให้ญาติผู้ต้องขังทราบโดยทั่วถึงกัน
สอบถามเพิ่มเติม 053-681072 ต่อ 19 งานเยี่ยมญาติ

slot