เรือนจำแม่สะเรียงเปิดครัวเอื้องแซะ เชิญอุดหนุน ขนมไทย เบเกอรี่ รับจัดเบรค ฝีมือผู้ต้องขัง คืนคนดีสู่สังคม สร้างงาน สร้างรายได้ให้หลังพ้นโทษ

นายธงชัย จันทร์ฉลอง ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง เปิดเผยว่า ทางเรือนจำอำเภอแม่สะเรียงได้ดำเนินการฝึกอบรม
อาชีพแกผู้ต้องขังหญิงในการทำขนมไทย เบเกอรี่ น้ำดื่มสมุนไพร เพื่อส่งเสริมภารกิจด้านการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังหญิง

เครดิตฟรี

สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสามารถนำไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ อาทิ ขนมหม้อแกง ขนมต้ม ตะโก้ ขนมไข่ คุกกี้ เค้ก
ขนมปั่นสิบ ขนมเทียน น้ำมะตูม น้ำกระเจี๊ยบ เป็นต้น

สล็อต

นอกจากจะเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังหญิงแล้ว ยังเป็นการคืนคนดีสู่สังคม สร้างการยอมรับของคนในสังคม
เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้โดยปกติ
ทั้งนี้ รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายขนมต่างๆ จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ต้องขัง ทำให้ผู้ต้องขังมีรายได้ระหว่างต้องโทษ

สล็อตออนไลน์

อีกส่วนหนึ่งจะเก็บเป็นเงินกองทุนหมุนเวียนของผู้ต้องขังหญิงในการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการต่อยอดในแต่ละกิจกรรม
การสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังหญิงถือเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ความชำนาญ และมีอาชีพที่สุจริตภายหลังพ้นโทษต่อไป

jumboslot

ทั้งนี้ ขอเชิญประชาชนผู้สนใจร่วมสนับสนุนสินค้า ครัวเอื้องแซะ สามารถสั่ง ขนมหวาน เบเกอรี่ ของผู้ต้องขังหญิง หรือ รับสั่งทำเบรคในราคา
ชุดละ 35 – 40 บาท สนใจติดต่อได้ที่ เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง หมายเลขโทรศัพท์ 053-681072 ต่อ 22 ในวันและเวลาราชการ

slot