แนะนำครัวเอื้องแซะ เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง จำหน่ายขนมไทยฝีมือผู้ต้องขังหญิง

เรือนจำแม่สะเรียงเปิดครัวเอื้องแซะ ส่งเสริมสร้างงานสร้างอาชีพมีรายได้ ระหว่างต้องขังแก่นักโทษหญิง โดยไม่เป็นภาระต่อสังคมและครอบครัวหลังพ้นโทษ
นายธงชัย จันทร์ฉลอง ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง เปิดเผยว่า ทางเรือนจำอำเภอแม่สะเรียงได้ดำเนินการฝึกอบรมอาชีพแกผู้ต้องขังหญิงในการทำขนมไทย
เบเกอรี่ น้ำดื่มสมุนไพร เพื่อส่งเสริมภารกิจด้านการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังหญิง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสามารถนำไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ

เครดิตฟรี

อาทิ ขนมหม้อแกง ขนมต้ม ตะโก้ ขนมไข่ คุกกี้ เค้ก ขนมปั่นสิบ ขนมเทียน น้ำมะตูม น้ำกระเจี๊ยบ เป็นต้น บริเวณแดนหญิง
เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้สร้างอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังหญิงแล้ว
ยังเป็นการสร้างการยอมรับเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถกลับออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้โดยไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม

สล็อต

ทั้งนี้ขอเชิญประชาชนผู้สนใจร่วมสนับสนุนสินค้า ครัวเอื้องแซะของเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง สามารถสั่ง ขนมหวาน เบเกอรี่ ของผู้ต้องขังหญิง หรือ
รับสั่งทำเบรคได้ในราคา ชุดละ 35 – 40 บาท สนใจติดต่อได้ที่ เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง หมายเลขโทรศัพท์ 053-681072 ต่อ 22 ในวันและเวลาราชการ
รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายขนม ทางเรือนจำฯจะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ต้องขัง ทำให้ผู้ต้องขังมีรายได้ระหว่างต้องโทษ

สล็อตออนไลน์


อีกส่วนหนึ่งจะเก็บเป็นเงินกองทุนหมุนเวียนของผู้ต้องขังหญิงในการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการต่อยอดในแต่ละกิจกรรม
เรือนจำแม่สะเรียง เป็นเรือนจำรองรับนักโทษไม่เกิน 1 ปี และถ่ายโอนมาจากเรือนจำในจังหวัดใกล้เคียง ปัจจุบันมีผู้ต้องขังทั้งหมด 590 คน
เป็นผู้ต้องขังชาย 519 คน ผู้ถูกกักขังชาย 2 คน และเป็นผู้ต้องขังหญิง 69 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติด ระหว่างต้องโทษ ทางเรือนจำฯ

jumboslot

ได้ฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆที่ทางเรือนจำให้ความรู้เพื่อที่จะได้นำติดตัวออกไป เมื่อกลับสู่สังคมภายนอกได้อย่างมีคุณภาพ
มีวิชาชีพทักษะติดตัวสามารถทำงานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ การสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังหญิงถือเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ความชำนาญ
และมีอาชีพที่สุจริตภายหลังพ้นโทษต่อไป

slot