เรือนจำเชียงใหม่คุ้มเข้ม หลังรับ ‘อานนท์-ประสิทธิ์’ฝากขัง อนุญาตแม่-ครอบครัวเยี่ยม

เรือนจำเชียงใหม่คุ้มเข้ม หลังรับ ‘อานนท์-ประสิทธิ์’ฝากขัง อนุญาตแม่-ครอบครัวเยี่ยม

คืบหน้าหลังจากที่เจ้าหน้าที่คุมตัวนายอานนท์ นำภา ทนายความด้านสิทธิมนุษยชน และนายประสิทธิ์ ครุธาโรจน์ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาฝากขังที่เรือนจำกลางเชียงใหม่ อำเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 19.30 น.วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น เครดิตฟรี ล่าสุดเมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ได้มีประกาศผ่านเฟซบุ๊กประชาคม มอชอ ขอให้ทุกคนมาร่วมให้กำลังใจนายอานนท์ และนายประสิทธิ์ ที่เรือนจำกลางเชียงใหม่ ในเวลา…
ผู้ต้องขัง

ผู้ต้องขัง

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ต้องขัง เครดิตฟรี ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง1 นายสาโรจน์ รัตนวงษา นักทัณฑวิทยาชำนาญการ2 นายมานพ จินดาศรี เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน3 นายวรวิทย์ ผางทุม เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน4 นายคุณาพจน์ ทองนุ้ย เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน5 นายจรุงศักดิ์ แสงคำเฉลียง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน6 นายจรัส สุริยะเทพ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน7 นายวินัย กุณาปัน เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน8 นายองอาจ ถานา เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน9 นายคชาวุฒิ…
ฝ่ายการศึกษาและพัฒนา

ฝ่ายการศึกษาและพัฒนา

ฝ่ายฝึกวิชาชีพ เครดิตฟรี ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง1 นายคนองเดช พงษ์พิพัฒน์ นักทัณฑวิทยาชำนาญการ2 นายชินวัตร วงค์อินทร์ นักทัณฑวิทยาชำนาญการ3 นายรัตนะ ปัญญาเมืองใจ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ4 นายประเสริฐศักดิ์ พุทธหน่อแก้ว เจ้าพนักงานอบรมฯชำนาญงาน5 นายอาคม นุติประพันธ์ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน6 นายทวีศักดิ์ กันทร เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน7 นายประภาส ชัยวารินทร์ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน8 นายสมเจต จินานาง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน9 นายธวัชชัย…
รายชื่อเจ้าหน้าที่ แยกตามฝ่าย

รายชื่อเจ้าหน้าที่ แยกตามฝ่าย

ผู้บริหารที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง1 นายสมศักดิ์ สาระหงษ์ อำนวยการ ระดับสูง2 นายสมศักดิ์ เขียวอ่อน นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ เครดิตฟรี ฝ่ายบริหารทั่วไปที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง1 นายวรพงษ์ น้อยสุขเสริม นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ2 นายอนุกูล มุ้งเงิน นักทัณฑวิทยาชำนาญการ3 นายนิมิตร สมณีวรรณ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน4 นายสุชาติ จันทร์ทะวงค์ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน5 นางชุลีรัตน์ ทูลทองเพ็ชร เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน6 นายวรงค์…
ประวัติเรือนจำกลางเชียงใหม่

ประวัติเรือนจำกลางเชียงใหม่

เรือนจำกลางเชียงใหม่แห่งแรกเรือนจำกลางเชียงใหม่ เดิมตั้งอยู่เลขที่ 100 ถนนราชวิถี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แต่เนื่องจากจำนวนผู้ต้องขังเพิ่มมากขึ้น เกิดสภาพความแออัดและคับแคบ ที่ไม่เพียงพอเหมาะสมต่อการควบคุมและให้การอบรม แก้ไขฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัยให้กับผู้ต้องขังเรือนจำกลางเชียงใหม่แห่งที่สอง เครดิตฟรี เรือนจำกลางเชียงใหม่และเรือนจำพิเศษเชียงใหม่ ก่อสร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2539 – 2541 ด้วยงบประมาณ จำนวน 294,892,500 บาท ในพื้นที่เรือนจำชั่วคราวแม่หยวก เลขที่ 142 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ บนพื้นที่ประมาณ…