เรือนจำกลางเชียงใหม่-สปสช.-อปท. ผนึกกำลังดูแลผู้ต้องขังเจ็บป่วย

เรือนจำกลางเชียงใหม่-สปสช.-อปท. ผนึกกำลังดูแลผู้ต้องขังเจ็บป่วย

ผู้ต้องขังในเรือนจำถือเป็นกลุ่มเปราะบาง เข้าไม่ถึงระบบบริการสุขภาพ รัฐบาล คสช. มีนโยบายไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ดังนั้น ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พ.ย.2558 จึงมีมติให้กระทรวงสาธารณสุข กรมราชทัณฑ์ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมสนับสนุนการพัฒนาและการจัดระบบบริการสาธารณสุข สำหรับผู้ต้องขังให้ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและการกำจัดโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข โดยทั้ง 3 หน่วยงานได้ลงนามบันทึกความร่วมมืออีกด้วย เครดิตฟรี โดยได้ลงพื้นที่ เรือนจำกลางเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ใน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เป็นหนึ่งในพื้นที่ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง จากจำนวนเรือนจำทั้งหมด 143…
เรือนจำกลางเชียงใหม่ห้ามเยี่ยม “อานนท์-ประสิทธิ์”

เรือนจำกลางเชียงใหม่ห้ามเยี่ยม “อานนท์-ประสิทธิ์”

เรือนจำกลางเชียงใหม่ ไม่อนุญาตให้นักวิชาการ และนักศึกษา เข้าเยี่ยมนายอานนท์ นำภา และนายประสิทธิ์ ครุธาโรจน์ โดยให้เหตุผลว่า การเข้าเยี่ยมต้องมีทนายมาด้วย และทั้ง 2 คนยังอยู่ระหว่างกักตัว 14 วันในช่วงป้องกันเชื้อ COVID-19 เครดิตฟรี วันนี้ (20 ต.ค.2563) กลุ่มอาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางไปที่เรือนจำกลางเชียงใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เพื่อขอเข้าไปเยี่ยม และให้กำลังใจนายอานนท์ นำภา และประสิทธิ์ ครุธาโรจน์…