พิธีปล่อยตัวผู้ต้องขัง จากเรือนจำ จ.ฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ หลังได้รับอภัยโทษ

พิธีปล่อยตัวผู้ต้องขัง จากเรือนจำ จ.ฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ หลังได้รับอภัยโทษ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เครดิตฟรี มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริเห็นว่า ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนับเป็นอภิลักขิตกาลสำคัญ เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้น สล็อต กลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไปพ.ร.ฎ. พระราชทานอภัยโทษฉบับนี้ ให้ไว้ ณ วันที่ 21 เม.ย. 2562 แต่เพิ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา (3…
กิจกรรม เรือนจำอำเภอฝาง

กิจกรรม เรือนจำอำเภอฝาง

วันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม 2564เรือนจำอำเภอฝาง จัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเจ้าหน้าที่เข้าทดสอบจำนวน 64 รายผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เครดิตฟรี วันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม 2564นางสาววลัยลักษณ์ ชุ่มชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอฝางมอบให้สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอฝาง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำอำเภอฝาง ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) การให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สล็อต…
กิจกรรม เรือนจำอำเภอฝาง

กิจกรรม เรือนจำอำเภอฝาง

วันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม 2564เรือนจำอำเภอฝาง จัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเจ้าหน้าที่เข้าทดสอบจำนวน 64 รายผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เครดิตฟรี วันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม 2564นางสาววลัยลักษณ์ ชุ่มชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอฝางมอบให้สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอฝาง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำอำเภอฝาง ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) การให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สล็อต…
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ พร้อมชูนโยบายนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้ผู้ต้องขังในเรือนจำ และขอให้เพิ่มทักษะการจดบัญชีครัวเรือนเพื่อการเก็บออม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ พร้อมชูนโยบายนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้ผู้ต้องขังในเรือนจำ และขอให้เพิ่มทักษะการจดบัญชีครัวเรือนเพื่อการเก็บออม

วันนี้ (18 ก.ค. 63) เวลา 10.20 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ พร้อมพบปะพูดคุยกับผู้ต้องขัง เครดิตฟรี และมอบสิ่งของเยี่ยมไข้ผู้ต้องขังหญิงที่เข้ารับการรักษาอาการป่วยภายในทัณฑสถาน และเยี่ยมชมการฝึกหัดงานอาชีพ ตัดเย็บเสื้อผ้า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิงโดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้รับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค การปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบนโยบายการดำเนินงานนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ สล็อต เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขังเนื่องจากเห็นว่า จุดแข็งของราชทัณฑ์…
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เตรียมพร้อมให้บริการจองเยี่ยม ตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เตรียมพร้อมให้บริการจองเยี่ยม ตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

นางอาจารี ศรีสุนาครัว ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมในการกำหนดขั้นตอนการเยี่ยมญาติ เครดิตฟรี ฝากเงิน การซื้อสินค้าร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับการเยี่ยมญาติ จะให้เยี่ยมครั้งละ 1 คนกำหนดเวลาเยี่ยมคนละ 15 นาที โดยต้องผ่านวิธีการคัดกรองโรคตามที่ทัณฑสถานฯกำหนด ฝากสิ่งของติดตัวในล็อคเกอร์ภายนอกอาคารเยี่ยมญาติ สล็อต ล้างมือให้สะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเยี่ยม และลงทะเบียนเข้าทัณฑสถานฯ ผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะโดยขณะที่อยู่ในห้องเยี่ยมต้องอยู่ในช่องที่กำหนด ห้ามเดินไปพูดคุยกับผู้อื่น และห้ามถอดหน้ากากอนามัยเด็ดขาด เมื่อเยี่ยมเสร็จแล้ว ให้ดำเนินการฝากเงินซื้อของ แล้วออกจากพื้นที่เยี่ยมญาติทันที โดยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำห้องเยี่ยมดูแล กำกับ…
“สมศักดิ์” ชื่นชมทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ฝึกอาชีพตัดผ้าไหมส่งแบรนด์ต่างประเทศ

“สมศักดิ์” ชื่นชมทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ฝึกอาชีพตัดผ้าไหมส่งแบรนด์ต่างประเทศ

MGR Online - รมว.ยธ.ตรวจเยี่ยมทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ดูฝึกอาชีพตัดเย็บผ้าไหมส่งแบรนด์ดัง กำชับผู้ต้องขังห้ามยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอีกเพราะมีโทษหนัก พร้อมเตรียมใช้กำไล EM ลดความแออัดในคุก เครดิตฟรี วันนี้ (18 ก.ค.) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (รมว.ยธ.) พร้อมด้วย พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายวิชัย ไชยมงคล ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) พล.ต.ต.พรชัย…
“ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ”เรือนจำต้นแบบ“ข้อกำหนดกรุงเทพ” คืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน

“ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ”เรือนจำต้นแบบ“ข้อกำหนดกรุงเทพ” คืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน

วันที่ 25 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในฐานะทูตสันถวไมตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ UNODC ทรงนำคณะทูตานุทูต ผู้แทนระดับสูงกรมราชทัณฑ์อาเซียน และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ ศึกษาดูงานการปรับปรุงทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ที่มาภาพ : สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(TIJ)“ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่” เป็นหนึ่งในเรือนจำต้นแบบด้านการปรับปรุงเรือนจำตาม “ข้อกำหนดกรุงเทพ” (Bangkok Rules) หรือ “ข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิง” ที่ได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติเมื่อปี 2553 ซึ่งเป็นแนวคิดริเริ่มจากพระดำริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่ทรงเล็งเห็นความจำเป็นในการบริหารจัดการเรือนจำและผู้ต้องขังหญิงโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนที่ควรจะได้รับ เครดิตฟรี ทั้งนี้ ทรงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ…