รับสงกรานต์! จนท.สนธิกำลังค้นเรือนจำภาคเหนือ ไม่พบยาเสพติด

รับสงกรานต์! จนท.สนธิกำลังค้นเรือนจำภาคเหนือ ไม่พบยาเสพติด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์และพะเยา นำกำลังเจ้าหน้าที่สนธิกำลังร่วมตำรวจ อส. รวม 300 กว่านาย บุกค้นคุกแต่เช้า เพื่อป้องกันเหตุร้ายช่วงเทศกาลสงกรานต์ ไม่พบสิ่งของต้องห้ามร้ายแรงเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 58 ที่เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ถ.ประชานิมิต ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายทนงศักดิ์ เกษตรธรรม ผบ.เรือนจำฯและเจ้าหน้าที่ของเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ดิษยเดช พัชรภูวดล เครดิตฟรี ผกก.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกับนายหมวดตรีสุรศักดิ์ อิ่มเอม ผบ.ร้อย และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนที่…
คุกพะเยาจัดกิจกรรมกอดพ่อเฉลิมพระเกียรติ

คุกพะเยาจัดกิจกรรมกอดพ่อเฉลิมพระเกียรติ

พะเยา-เรือนจำพะเยาจัดกิจกรรมกอดพ่อเฉลิมพระเกียรติฯ 5ธันวาฯ เปิดโอกาสผู้ต้องขังรักและเข้าใจครอบครัว เครดิตฟรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ รองผวจ.พะเยา กล่าวเปิดโครงการ กอดพ่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ5 ธ.ค. ว่า ทางเรือนจำพะเยาได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น ณ โรงอบรมผู้ต้องขัง ภายในเรือนจำจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 11-13 ธ.ค. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ถือว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สล็อต เกิดความรักสามัคคีและความเข้าใจอันดีของบุคคลในครอบครัว คลายความกังวลที่มีต่อกันเกิดความรู้สึกที่ดีและมีกำลังใจที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีและเข้ากับสังคมภายนอกได้เมื่อพ้นโทษ สล็อตออนไลน์…
หน้าที่ความรับผิดชอบเรือนจำจังหวัดพะเยา

หน้าที่ความรับผิดชอบเรือนจำจังหวัดพะเยา

ฝ่ายบริหารทั่วไป…………….ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานทะเบียน เอกสารสำคัญ การเงิน การบัญชี การพัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ เครดิตฟรี การบริหารงานบุคคลเบื้องต้น การประชาสัมพันธ์ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานเลขานุการ งานการประชุม การรวบรวมสถิติข้อมูลของหน่วยงาน แผนงาน/โครงการ การติดตามประเมินผล รวมทั้งงานที่มิได้เป็นหน้าที่ของฝ่ายใดโดยเฉพาะ ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์…………….วางแผนและดำเนินการตรวจค้นการรักษาการณ์ การควบคุมผู้ต้องขังให้อยู่ในกฎระเบียบของเรือนจำ ตลอดจนแนะนำ อบรมเกี่ยวกับระเบียบ วินัย และการปฏิบัติตนในเรือนจำแก่ผู้ต้องขัง พิจารณาเสนอความดีความชอบและความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อน - ลดชั้น การลงโทษทางวินัย การคัดเลือกผู้ต้องขังออกทำงานนอกเรือนจำ การควบคุมผู้ต้องขังจ่ายนอก…
ประวัติความเป็นมาเรือนจำจังหวัดพะเยา

ประวัติความเป็นมาเรือนจำจังหวัดพะเยา

เรือนจำจังหวัดพะเยา เป็นราชการบริหารราชการส่วนภูมิภาค สังกัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมเนื่องจากทางราชการได้ยกฐานะอำเภอพะเยาให้เป็นจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2520 จึงมีความจำเป็น เครดิตฟรี ที่จะต้องตั้งเรือนจำจังหวัดพะเยาขึ้น เพื่อรองรับการควบคุมผู้ต้องขังตามกระบวนการยุติธรรม ในชั้นแรก กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศตั้งสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพะเยา เป็นเรือนจำชั่วคราวพะเยา ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 243/2522 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2522 สังกัดเรือนจำกลางเชียงราย ต่อมากรมราชทัณฑ์ได้รับงบประมาณก่อสร้าง เรือนจำจังหวัดพะเยาบนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมบริเวณหมู่บ้านร่องห้า ตั้งอยู่เลขที่ 58 ม.11 ตำบลต๋อม อำเภอเมือง…
เรือนจำจังหวัดน่าน จัดพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ต้องขังโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นาแห่งน้ำใจและความหวัง”

เรือนจำจังหวัดน่าน จัดพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ต้องขังโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นาแห่งน้ำใจและความหวัง”

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.ณ เรือนจำจังหวัดน่าน อ.เมือง จังหวัดน่าน นายนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่า เครดิตฟรี ราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรม จำนวน 157 คน โดยมีนายเลิศชาย ชูรัตน์ ผู้ บัญชาการเรือนจำน่าน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เรือนจำ เข้าร่วม สล็อต…
เรือนจำจังหวัดน่าน ทำพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจำนวน 64 คน

เรือนจำจังหวัดน่าน ทำพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจำนวน 64 คน

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2652 เวลา 10.00 น. ที่เรือนจำจังหวัดน่าน นายอนุพงษ์ โพร้งประภา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น เครดิตฟรี ในศาลจังหวัดน่าน เป็นประธาน พิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดน่าน ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีนายสุชาติ ศิลปชัย ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดน่านให้การต้อนรับและกล่าวรายงานเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นับเป็นอภิลักขิตกาลสำคัญ เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ ผู้ สล็อต ต้องราชทัณฑ์ ที่มีความประพฤติดีให้ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษและปล่อยตัว…