ฝ่ายบริหารทั่วไป และ ฝ่ายทัณฑ์ปฏิบัติ เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง

ฝ่ายบริหารทั่วไป และ ฝ่ายทัณฑ์ปฏิบัติ เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง

รับ ผิดชอบงานเลขานุการของผู้บริหารการโต้ตอบรับ - ส่ง และจัด เก็บหนังสือหรือเอกสารของทางราชการ ตลอดจนถึงทำแผนงานโครงการ ต่าง ๆ ของเรือนจำ จัดทำดัชนีเอกสาร เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ ค้นหารับผิดชอบในการจัดทำบัญชี การรับ - จ่าย และเก็บรักษาเงินงบ ประมาณแผ่นดินรับ ผิดชอบในการประสานงานกับกรมราชทัณฑ์เกี่ยวกับการสรรหา บุคคลเข้ารับราชการ การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย การเลื่อนระดับ การศึกษา และอบรม การพิจารณาความดีความชอบและการขอพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์ การจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ การจัดทำทะเบียนประวัติ…
ขั้นตอนการเยี่ยมและสิ่งของต้องห้ามเรือนจำจังหวัดแพร่

ขั้นตอนการเยี่ยมและสิ่งของต้องห้ามเรือนจำจังหวัดแพร่

ขั้นตอนการเยี่ยมญาติและระยะเวลาในการดำเนินการ จับบัตรลำดับเยี่ยมญาติ หยิบเอกสารการขออนุญาตเยี่ยม กรอกรายละเอียดลงในใบขออนุญาตเยี่ยม โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ ยื่นให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ประมาณ 5 นาทีรอรับการเข้าเยี่ยมตามลำดับบัตร ลำดับเยี่ยมญาติ ถึงกำหนดเวลาเข้าเยี่ยมนำบัตรลำดับเยี่ยมญาติยื่นเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการเยี่ยมญาติ ประมาณ 15 นาทีกำหนดการเยี่ยมญาติ เครดิตฟรี รอบเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น.รอบบ่าย เวลา 13.00 – 15.00 น. • ผู้ต้องขังชาย เยี่ยมได้ วันจันทร์…
สถานที่ตั้งเรือนจำจังหวัดแพร่

สถานที่ตั้งเรือนจำจังหวัดแพร่

ปัจจุบันเรือนจำจังหวัดแพร่ สังกัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ตั้งอยู่เลขที่ 20 ถนนไชยบูรณ์ ตำบล ในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ มีพื้นที่ทั้งหมด 8 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง ในพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัด มีถนนสายหลักรอบทั้งสี่ด้าน และบริเวณทิศตะวันออกติดกำแพงเรือนจำเก่า ซึ่งอยู่สูงกว่าแนวกำแพงเรือนจำซึ่งพื้นที่ของเรือนจำ เครดิตฟรี มีสิ่งปลูกสร้าง มีพื้นที่ ทั้งหมด 8 ไร่ – งาน 11.5 ตารางวา พื้นที่ภายใน 6…
ประวัติความเป็นมาเรือนจำจังหวัดแพร่

ประวัติความเป็นมาเรือนจำจังหวัดแพร่

ตามหนังสือบันทึกประวัติของกระทรวงมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดแพร่ เลขที่ 959,157 เลขประจำหนังสือสากล LSBN 974-7551-01-6 ว่าในเหตุการณ์กบฏเงี้ยวปล้นเมืองแพร่ จุลศักราช 1264 ( พ.ศ. 2445) เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2445 เวลา 07.00 น. พวกไทยใหญ่ได้บุกเข้าทางประตูชัยจู่โจมสถานีตำรวจ และไปรษณีย์ไปจวนข้าหลวงประจำเมือง เพื่อจับตัวพระยาไชยบูรณ์ ซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการประจำเมืองแพร่ แต่ไม่พบตัวจึงได้ปล่อยนักโทษเป็นอิสระ พร้อมทั้งแจกอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่นักโทษร่วมทำการกบฏ จึงคาดคะเนว่าเรือนจำ (คุก) คงสร้างก่อนปีพุทธศักราช…
เรือนจำพะเยาทำดี จับมือกรมพัฒนาฝีมือฯ อบรมสร้างอาชีพให้ “ผู้ต้องขัง”

เรือนจำพะเยาทำดี จับมือกรมพัฒนาฝีมือฯ อบรมสร้างอาชีพให้ “ผู้ต้องขัง”

วันที่ 7 พ.ค. นายสมศักดิ์ เกียรติดานุสรณ์ ผู้บัญชาการเรือนจำ (ผบ.) จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการฝึกอาชีพเสริมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติตามโครงการ “ประชารัฐร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง” ให้แก่ผู้ต้องขัง จำนวน 4 รุ่น 3 สาขาอาชีพประกอบด้วย ช่างไม้ก่อสร้าง ระดับ 1 จำนวน 2 รุ่น ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 1 รุ่น และพนักงานนวดไทย…
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมโรงงานในเรือนจำพะเยา สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ผู้ต้องขังระหว่างรับโทษ พร้อมส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือผู้ต้องขัง เตรียมเข้าสู่กระบวนการทำงานภายหลังพ้นโทษ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมโรงงานในเรือนจำพะเยา สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ผู้ต้องขังระหว่างรับโทษ พร้อมส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือผู้ต้องขัง เตรียมเข้าสู่กระบวนการทำงานภายหลังพ้นโทษ

ช่วงบ่าย วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมโรงงาน เครดิตฟรี ในเรือนจำจังหวัดพะเยา พร้อมเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในโครงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ผู้ต้องขัง” ร่วมกับผู้ประกอบการสมาชิกสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดพะเยา 3 สาขาอาชีพ (ฝึกให้ผู้ต้องขังระหว่างรับโทษ) ได้แก่ ฝึกอาชีพเสริมสาขาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ร่วมกับบริษัทเต็ม เต็มจำกัด ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2562…