เรือนจำแม่สะเรียงเปิดครัวเอื้องแซะ เชิญอุดหนุน ขนมไทย เบเกอรี่ รับจัดเบรค ฝีมือผู้ต้องขัง คืนคนดีสู่สังคม สร้างงาน สร้างรายได้ให้หลังพ้นโทษ

เรือนจำแม่สะเรียงเปิดครัวเอื้องแซะ เชิญอุดหนุน ขนมไทย เบเกอรี่ รับจัดเบรค ฝีมือผู้ต้องขัง คืนคนดีสู่สังคม สร้างงาน สร้างรายได้ให้หลังพ้นโทษ

นายธงชัย จันทร์ฉลอง ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง เปิดเผยว่า ทางเรือนจำอำเภอแม่สะเรียงได้ดำเนินการฝึกอบรมอาชีพแกผู้ต้องขังหญิงในการทำขนมไทย เบเกอรี่ น้ำดื่มสมุนไพร เพื่อส่งเสริมภารกิจด้านการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังหญิง เครดิตฟรี สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสามารถนำไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ อาทิ ขนมหม้อแกง ขนมต้ม ตะโก้ ขนมไข่ คุกกี้ เค้กขนมปั่นสิบ ขนมเทียน น้ำมะตูม น้ำกระเจี๊ยบ เป็นต้น สล็อต นอกจากจะเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังหญิงแล้ว ยังเป็นการคืนคนดีสู่สังคม สร้างการยอมรับของคนในสังคมเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้โดยปกติทั้งนี้ รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายขนมต่างๆ…
เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง ฝึกสมาธิผู้ต้องขัง สร้างคุณค่าทางด้านคุณธรรม ความเมตตา สร้างพลังความอดทน ให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นหลังจากพ้นโทษ

เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง ฝึกสมาธิผู้ต้องขัง สร้างคุณค่าทางด้านคุณธรรม ความเมตตา สร้างพลังความอดทน ให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นหลังจากพ้นโทษ

เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง ฝึกสมาธิผู้ต้องขัง ลดความตึงเครียด ลดอาการวิตกกังวลด้วยหลักสูตรสัคคสาสมาธิ สร้างคุณค่าทางด้านคุณธรรม ความเมตตา สร้างพลังความอดทน ให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นหลังจากพ้นโทษวันนี้ 28 มค.62 นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง หลักสูตรสัคคสาสมาธิ โดยมีนายวิษณุ ถามา ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง นำผู้ต้องขังเข้ารับการ เครดิตฟรี อบรม จำนวน 203 คน ณ เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอนนายวิษณุ ถามา…
เรือนจำอำเภอแม่สะเรียงปล่อยตัวผู้ต้องขัง

เรือนจำอำเภอแม่สะเรียงปล่อยตัวผู้ต้องขัง

ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ตามพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ตามพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคล เครดิตฟรี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง…
เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง งดเยี่ยมญาติ ตั้งแต่วันที่ 4 – 31 มกราคม 2564 เน้นการเยี่ยมผ่านแอปพลิเคชันไลน์

เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง งดเยี่ยมญาติ ตั้งแต่วันที่ 4 – 31 มกราคม 2564 เน้นการเยี่ยมผ่านแอปพลิเคชันไลน์

วันนี้ (5 ม.ค. 63) นายประสาท พรมย่อง ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทบเป็นวงกว้าง ประกอบกับกรมราชทัณฑ์ ได้มีข้อสั่งการให้เรือนจำและทัณฑสถาน ทั่วประเทศ กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม สำหรับ เครดิตฟรี ภารกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่อาจมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว เรือนจำอำเภอแม่สะเรียงจึงได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของสถานการณ์ในขณะนี้ จึงของดให้การบริการ เยี่ยมญาติผู้ต้องขัง ตั้งแต่วันที่ 4 – 31 มกราคม…
บรรยายกาศ เรือนจำแม่สะเรียง ปล่อยผู้ต้องขังได้รับพระราชทานอภัยโทษชุดแรก 26 คน

บรรยายกาศ เรือนจำแม่สะเรียง ปล่อยผู้ต้องขังได้รับพระราชทานอภัยโทษชุดแรก 26 คน

เรือนจำอำเภอแม่สะเรียงปล่อยตัวผู้ต้องขัง ได้รับพระราชทานอภัยโทษชุดแรก 26 คน สวมเสื้อสีเหลืองภาพวาดฝีพระหัตถ์ เครดิตฟรี "โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง"เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เดินออกจากเรือนจำท่ามกลางความดีใจของญาติๆ ที่มารอรับวันนี้ (15 ก.ย. 63) นายธงชัย จันทร์ฉลอง ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2563 ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระ สล็อต ราชดำริเห็นว่า เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 สมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ ซึ่งทางเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง มีผู้ต้องราชทัณฑ์ชุดแรกที่ได้รับการอภัยโทษในครั้งนี้…
ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์/ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ/ฝ่ายฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง เรือนจำอำเเภอแม่สะเรียง

ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์/ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ/ฝ่ายฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง เรือนจำอำเเภอแม่สะเรียง

ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์รับผิดชอบการปกครองดูแลและควบคุมผู้ต้องขังมิให้ก่อเหตุร้าย หรือแหกหักเรือนจำหลบหนี โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของเรือนจำโดย เคร่งครัด การพิจารณาความดีความชอบของผู้ต้องขัง การลงโทษทางวินัย การคัดเลือกผู้ต้องขังเพื่อจ่ายออกทำงานนอกเรือนจำ หรือการนำผู้ต้องขังป่วยออกไปรักษาตัว ณ สถานพยาบาลภายนอก งานควบคุมนับเป็นงานหลัก ของเรือนจำ เครดิตฟรี รับ ผิดชอบ ในการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเรือนจำ จัด ระบบการการตรวจค้น และรักษาการณ์บริเวณเรือนจำ อาทิ บริเวณรอบ กำแพง ป้อมยามรักษาการณ์ เพื่อมิให้มีการลักลอบโยนอาวุธ ยาเสพติดให้ โทษ หรือ สิ่งของต้องห้ามอื่น ๆ ข้ามกำแพงเรือนจำเข้ามาให้ผู้ต้องขังภายใน…