ผบ.เรือนจำลำปางยอมรับมือโพสต์เฟซบุ๊กเป็นนักโทษในเรือนจำ

ผบ.เรือนจำลำปางยอมรับมือโพสต์เฟซบุ๊กเป็นนักโทษในเรือนจำ

กรณีผู้ใช้ชื่อเฟซบุ๊ค ว่า "Art Ratda" และ “อั๋นตุ้ย มือระเบิด” โพสต์รูปภาพกลุ่มชายฉกรรจ์ลักษณะคล้ายนักโทษนั่งอยู่ในเหล็กลูกกรงแน่นหนา พร้อมภาพถ่ายตัวเอง และกลุ่มเพื่อนอีกหลายภาพ โพสต์ข้อความ ระบุว่าถูกอัพโหลดจากโทรศัพท์มือถือ เครดิตฟรี โดยคาดว่าจะเป็นนักโทษจากเรือนจำกลางลำปาง อีกทั้งในเฟซบุ๊คดังกล่าวยังมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งข้อความที่โพสต์ล่าสุดคือเมื่อวันที่ 25 พ.คง และ 1 มิ.ย. ที่ผ่านมา จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างว่าเหตุใดนักโทษจึงสามารถใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพแล้วนำมาโพสต์ในลักษณะแบบนี้ได้ ขัดกับระเบียบของเรือนจำอย่างชัดเจนว่านักโทษห้ามใช้หรือมีอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด ตามที่เสนอข่าวไปนั้น สล็อต ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. นายคำภีร์…
การฝึกตนตามหลักธรรมพระพุทธศาสนาของผู้ต้องขังในเรือนจำกลางลำปาง

การฝึกตนตามหลักธรรมพระพุทธศาสนาของผู้ต้องขังในเรือนจำกลางลำปาง

บทคัดย่อการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาการฝึกตนตามหลักธรรมพระพุทธศาสนาของผู้ต้องขัง ในเรือนจำกลางลำปาง2) เพื่อเสนอแนวทางเกี่ยวกับการฝึกตนตามหลักธรรมพระพุทธศาสนาของผู้ต้องขังในเรือนจำกลางลำปาง เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงสัมภาษณ์ กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ต้องขังชาย ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ในเรือนจำกลางลำปาง ระหว่างวันที่ 12 - 28 ธันวาคม 2561 จำนวนทั้งสิ้น 70 คน และกลุ่มเป้าหมายผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่พระภิกษุ และเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางลำปาง จำนวน 10 รูป/คน เครดิตฟรี ผลการวิจัย…