เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ฝ่ายบริหารงานบุคคลรับ ผิดชอบงานเลขานุการของผู้บริหารการโต้ตอบรับ - ส่ง และจัด เก็บหนังสือหรือเอกสารของทางราชการ ตลอดจนถึงทำแผนงานโครงการ ต่าง ๆ ของเรือนจำ จัดทำดัชนีเอกสาร เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ ค้นหารับผิดชอบในการจัดทำบัญชี การรับ - จ่าย และเก็บรักษาเงินงบ ประมาณแผ่นดินรับ ผิดชอบในการประสานงานกับกรมราชทัณฑ์เกี่ยวกับการสรรหา เครดิตฟรี บุคคลเข้ารับราชการ การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย การเลื่อนระดับ การศึกษา และอบรม การพิจารณาความดีความชอบและการขอพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์ การจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ…
จู่โจมตรวจค้นเรือนจำลำพูนไม่พบสารเสพติด

จู่โจมตรวจค้นเรือนจำลำพูนไม่พบสารเสพติด

ทหาร-ตร.ฝ่ายปกครองลำพูน บุกจู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดลำพูน ค้นทั้งผู้ต้องขังหญิง-ชาย ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ไม่พบสารเสพติดแม้แต่รายเดียว เครดิตฟรี เมื่อเวลา 05.00 น. วันที่ 30 ธ.ค.59 ที่เรือนจำจังหวัดลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย พ.อ.พงษ์มิตร ปินปันคง เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.ลำพูน พ.อ.นพดล คามเกต รองเสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.ลำพูน เจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครอง จ.ลำพูน นำกำลังร่วม 100 นาย…
เรือนจำจังหวัดลำพูนเปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง

เรือนจำจังหวัดลำพูนเปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง

เรือนจำจังหวัดลำพูนเปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง หลักสูตร “สัคคสาสมาธิตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยัง สิรินฺธโร )” เครดิตฟรี วันนี้(21 ต.ค. 58)เวลา 09.00 น. ที่เรือนจำจังหวัดลำพูน เลขที่ 212 หมู่ 10 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง “หลักสูตรสัคคสาสมาธิ” ตามแนวทางพระธรรมมงคล สล็อต ญาณ (หลวงวิริยังค์ สิรินฺธโร)…
จู่โจม! จนท.กว่า 100 นายค้นเรือนจำลำพูนไร้ยาเสพติดมีแต่เศษลวด

จู่โจม! จนท.กว่า 100 นายค้นเรือนจำลำพูนไร้ยาเสพติดมีแต่เศษลวด

ลำพูน - ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และอาสาสมัครรักษาดินแดน ร่วมกันตรวจค้นเรือนจำจังหวัดลำพูน เพื่อกวาดล้างสิ่ง เครดิตฟรี ต้องห้ามและสิ่งผิดกฎหมายในเรือนจำจากการตรวจค้นพบเพียงเศษลวด, ของมีคม แต่ไม่พบยาเสพติดแต่อย่างใดเช้าวันนี้ (10 พฤษภาคม 2561) เวลา 05.00 น. ที่เรือนจำจังหวัดลำพูน ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, พ.อ.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ รองผู้บัญชาการกอง…
เรือนจำจังหวัดลำพูนจัดพิธีปิดการอบรมผู้ต้องขังตาม โครงการโคกหนองนาโมเดล รุ่นที่ 2

เรือนจำจังหวัดลำพูนจัดพิธีปิดการอบรมผู้ต้องขังตาม โครงการโคกหนองนาโมเดล รุ่นที่ 2

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 2วันนี้ (4 ม.ค.64) ที่เรือนจำจังหวัดลำพูน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดโครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ” และ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน “ โคก…
‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา’ ทรงเดินหน้าโครงการกำลังใจ เสด็จเยี่ยมเรือนจำจังหวัดลำพูน

‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา’ ทรงเดินหน้าโครงการกำลังใจ เสด็จเยี่ยมเรือนจำจังหวัดลำพูน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเดินหน้าโครงการกำลังใจ เสด็จเยี่ยมเรือนจำจังหวัดลำพูน เครดิตฟรี เฟซบุ๊กเพจ โครงการกำลังใจ เผยแพร่พระฉายาลักษณ์ขณะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ซึ่งเสด็จเยี่ยมเรือนจำจังหวัดลำพูน โดยมีผู้บริหารของกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดลำพูน ร่วมรับเสด็จ สล็อต ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร…