ปิดการฝึกโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง”เรือนจำแม่ฮ่องสอน ประยุกต์ใช้ทฤษฏีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา สร้างต้นแบบเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชทาน

ปิดการฝึกโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง”เรือนจำแม่ฮ่องสอน ประยุกต์ใช้ทฤษฏีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา สร้างต้นแบบเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชทาน

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้แทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ปิดการฝึกอบรมโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เครดิตฟรี ที่เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมกับมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 98 คน ที่ผ่านการฝึกอบรม ซึ่งจัดขึ้นโดย นายบัณฑิตย์ เชื้อม่วง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กล่าวถึงโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำเร็จผลอย่างน่าชื่นชม สล็อต ผู้สำเร็จการอบรมถือได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่จะนำไปใช้ประกอบอาชีพการงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและผู้อื่น…
ผู้ต้องขังในเรือนจำแม่ฮ่องสอน ผลิตหน้ากากอนามัยป้องกันกันหมอกควันและไวรัสโควิด-19 วันละ 600 ชิ้น

ผู้ต้องขังในเรือนจำแม่ฮ่องสอน ผลิตหน้ากากอนามัยป้องกันกันหมอกควันและไวรัสโควิด-19 วันละ 600 ชิ้น

วันที่ 24 ก.พ.63 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ,พล.ต.วีระยุทธ กวยะปาณิก (กะ-วะ-ยะ-ปานิก)เลขานุการ ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร ภาค 3(ศอ.จอส.ภาค 3 ) เครดิตฟรี เดินทางไปยังแดนผู้ต้องขังหญิง ภายในเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการผลิตหน้ากากอนามัยส่งจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อป้องกันหมอกควัน และไวรัสโควิด-19 ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชม สล็อต นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำหรับปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน…
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงานพบญาติแบบใกล้ชิด ระหว่าง 19 -21 ธ.ค.นี้

เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงานพบญาติแบบใกล้ชิด ระหว่าง 19 -21 ธ.ค.นี้

นายบัณฑิตย์ เชื้อม่วง ผู้อำนวยการสถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดเผยว่า เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดงานพบญาติใกล้ชิด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561 โดยจะให้ญาติเข้าเยี่ยม วันละ 2 รอบ ๆ ละ 2 ชั่วโมง รอบเช้า เวลา 09.00-11.00 น. และรอบบ่าย เวลา 13.00-15.00 น.…
จนท.สนธิกำลังตรวจค้นเรือนจำแม่ฮ่องสอน ไม่พบยาเสพติด

จนท.สนธิกำลังตรวจค้นเรือนจำแม่ฮ่องสอน ไม่พบยาเสพติด

ผวจ. แม่ฮ่องสอนนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นเรือนจำแม่ฮ่องสอน ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย เครดิตฟรี เมื่อเร็วๆนี้นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำกำลังผสม ทหารจาก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 กองกำลังนเรศวร ตำรวจภูธร ตชด.ที่ 336 อส. เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด จำนวนประมาณ 60 นาย เข้าตรวจค้นภายในเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามนโยบาย 5 ก้าวย่าง ของกรมราชทัณฑ์ เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด การใช้โทรศัพท์มือถือ และปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภท สล็อต…
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน กับ เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน กับ เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

บันทึกช้อตกลงฉบับนี้ ทำขึ้นเมื่อวันที่ ๓ เรือน ธันวาคม พุทธศักราร ๒๕๖๓ เครดิตฟรี ที่ศาลจังหวัดแม่ช่องสอน ตำบลจองค่า อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนางนันหวัน เจริญศักดิ์ เกษมสมพร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน กับ เรือนจำจังหวัคแม่ฮ่องสอน โดยนายเฉลิมพล จิรเตซประไพ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมมือกันในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานในการปฏิบัติงาน สล็อต ราชการโนกระบวนการยุติธรรมของทั้งสองหน่วยงานให้ละดวก รวดเร็ว และเพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ตามนโยบายประธานศาลภูกา ข้อ ๒ ในารสร้างอุลยภาพแห่งสิทธิ…
องคมนตรีตรวจเรือนจำแม่ฮ่องสอน ในโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

องคมนตรีตรวจเรือนจำแม่ฮ่องสอน ในโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับฟังบรรยายสรุป เครดิตฟรี การดำเนินงานของเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จากหัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย อาทิ ฝ่ายการรักษาพยาบาล ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ และฝ่ายฝึกสอนวิชาชีพ ซึ่งโดยภาพรวมจากการรายงานของเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ ไม่พบปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานควบคุมดูแลผู้ต้องขังเท่าที่ควร มีเพียงการเรียกร้องขอรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อในการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังจากเรือนจำชั่วคราว อ.ปาย มายังเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน สล็อต ซึ่งถนนหนทางค่อนข้างคดโค้ง และต้องใช้เวลาเดินทางกว่า…