เรือนจำกลางตาก จัดโครงการอบรมพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังหลักสูตร “สัคคสาสมาธิ”

วันที่ 14 ม.ค. 2563 เรือนจำกลางตาก ร่วมกับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ จัดโครงการอบรมพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง หลักสูตร
“สัคคสาสมาธิ” ตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธะโร)
เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการฯ ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์

เครดิตฟรี

นายสำเริง สวัสดี ผู้บัญชาการ เรือนจำกลางตาก กล่าวว่า เรือนจำกลางตากมีเป้าหมายให้ผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษ สามารถออกไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม จึงได้ประสานขอรับการสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง หลักสูตร “สัคคสาสมาธิ” ตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธะโร) โดยนิมนต์พระสุเมธีธรรมภาณ และเชิญคณะวิทยากรจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ มาอบรมให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังชายและผู้ต้องขังหญิง จำนวน 390

สล็อต

คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14 มกราคม ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไขฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัย เพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ สร้างคุณค่าทางด้านคุณธรรม ความรัก ความเมตตา และผู้ต้องขังได้มีโอกาสปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพุทธบูชาพัฒนาจิตใจตนเอง น้อมนำหลักธรรมไปสู่การปฏิบัติ เมื่อถึงเวลาพ้นโทษ จะได้นำความรู้ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติจิต ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป

สล็อตออนไลน์

เรือนจำกลางตาก จัดโครงการแข่งขันกีฬาผู้ต้องขัง ระดับภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 10.30 น. ที่สนามกีฬาแดนกลาง เรือนจำกลางตาก นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนาพฤตินิสัย เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาผู้ต้องขัง ระดับภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบชิงชนะเลิศ โดยมีนางอาจารี ศรีสุนาครัว ผู้บัญชาการเรือนจำกลางตาก กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ และที่สร้างสีสันในกิจกรรมนี้ คือ การเดินขบวนพาเหรดของผู้ต้องขัง ขบวนแฟนซีต่อต้านยาเสพติด และการแสดงของสมาชิก ชมรม TO BE NUMBER ONE ทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกครื้น
นางอาจารี ศรีสุนาครัว ผู้บัญชาการเรือนจำกลางตาก เปิดเผยว่า เรือนจำกลางตากได้รับมอบหมาย เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาผู้ต้องขัง ระดับภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย 2 ประเภทกีฬา ได้แก่ กีฬา

jumboslot


เซปักตะกร้อและกีฬาวอลเลย์บอล โดยมีนักกีฬาจากเรือนจำ/ทัณฑสถาน เขต 5 และเขต 6 จำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วย เรือนจำกลางตาก เรือนจำกลางพิษณุโลก เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก เรือนจำกลางเชียงใหม่ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เรือนจำกลางเชียงราย เรือนจำจังหวัดพะเยา เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ และเรือนจำอำเภอเทิง ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายกรมราชทัณฑ์ ในเรื่องของการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ให้กลับตนเป็นพลเมืองดีภายหลังพ้นโทษ ส่งเสริมให้มีร่างกายที่แข็งแรง รู้จักความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งผู้ต้องขังได้มีกิจกรรมหลากหลายในการผ่อนคลายความเครียดและใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำได้อย่างปกติสุข

slot