เรือนจำกลางกำแพงเพชร จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำและโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง

เรือนจำกลางกำแพงเพชร จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำและโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง

ที่เรือนจำกลางกำแพงเพชร จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำและโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง หลักสูตรสัคคสาสมาธิ เครดิตฟรี ตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) โดยมีนายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดการอบรมและนายบำรุง จันทร์บ้านคลอง ผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชร กล่าวว่ากรมราชทัณฑ์ เป็นองค์กรหนึ่งในกระบวนการยุติธรรม มีภารกิจหลักในการควบคุม แก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน สล็อต โรคต่างๆ ให้เข้าถึงบริการสาธารสุขอันมีมาตรฐานและประสิทธิภาพที่พึงจะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน เนื่องด้วยจำนวนผู้ต้องขังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับกรมราชทัณฑ์ มีข้อจำกัดด้านบุคลากรทางการแพทย์ ทำให้ไม่สามารถดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังได้อย่างทั่วถึง จึงต้องอาศัยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเรือนนอนเป็นผู้ช่วยคัดกรองโรค เรือนจำกลางกำแพงเพชรจึงได้จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ และโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง ขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข สล็อตออนไลน์…
เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง งดเยี่ยมญาติ ตั้งแต่วันที่ 4 – 31 มกราคม 2564 เน้นการเยี่ยมผ่านแอปพลิเคชันไลน์

เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง งดเยี่ยมญาติ ตั้งแต่วันที่ 4 – 31 มกราคม 2564 เน้นการเยี่ยมผ่านแอปพลิเคชันไลน์

วันนี้ (5 ม.ค. 63) นายประสาท พรมย่อง ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทบเป็นวงกว้าง ประกอบกับกรมราชทัณฑ์ ได้มีข้อสั่งการให้เรือนจำและทัณฑสถาน ทั่วประเทศ กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม สำหรับ เครดิตฟรี ภารกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่อาจมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว เรือนจำอำเภอแม่สะเรียงจึงได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของสถานการณ์ในขณะนี้ จึงของดให้การบริการ เยี่ยมญาติผู้ต้องขัง ตั้งแต่วันที่ 4 – 31 มกราคม…
โวยเรือนจำพะเยายังป่าเถื่อน ทำร้ายผู้ต้องขังไร้สาเหตุ!?!

โวยเรือนจำพะเยายังป่าเถื่อน ทำร้ายผู้ต้องขังไร้สาเหตุ!?!

ญาติผู้ต้องขังโวย เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำจังหวัดพะเยา เตะผู้ต้องขังพิการโดยไร้เหตุผล ทั้งที่เป็นนักโทษชั้นเยี่ยม แถมข่มขู่กดดันทุกวันห้ามนำเรื่องไปฟ้องผู้ใหญ่ ญาติเห็นอาการผิดปกติร้องเรียนตามขั้นตอนแต่ถูกสกัดกั้น วอนอธิบดีกรมคุกช่วยเหลือให้ความเป็นธรรมด้วย แม้จะเป็นผู้ต้องขังแต่ควรจะคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนบ้าง วันนี้ (7 พ.ย.) ทีมข่าวอาชญากรรม ผู้จัดการออนไลน์ ได้รับการร้องเรียนจากนายศราวุธ ธนานุรักษ์สกุล อายุ 34 ปี บ้านอยู่ อ.เมือง จ.เชียงราย อาชีพค้าขายว่าพ่อของตน คือ น.ช.สนั่น ธนานุรักษ์สกุล อายุ 60 ปี ผู้ต้องขังในคดียาเสพติด พิการขาขวาผิดปกติ…
สถานกักขังกลางจังหวัดตราด

สถานกักขังกลางจังหวัดตราด

สถานกักขังกลางจังหวัดตราด เครดิตฟรี เกี่ยวกับเราสถานกักขังกลางจังหวัดตราด เดิมเป็น สถานที่ตั้งของเรือนจำจังหวัดตราด ก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ.๒๔๙๔ ต่อมามีสภาพชำรุดทรุกโทรม ไม่มั่นคงแข็งแรง เพราะได้ก่อสร้างมาเป็นเวลานาน ทั้งบริเวณคับแคบ ไม่อาจขยายไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ต้องขัง จึงได้ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดตราดขึ้นมาใหม่ ที่บ้านเนินตาแมว ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด ต่อมา ได้ใช้สถานที่แห่งนี้ปรับปรุงให้เป็นสถานที่กักขังประจำภาคตะวันออก เรียกชื่อว่า "สถานที่กักขังกลางจังหวัดตราด" เปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. สล็อต ๒๕๓๖ ใช้เป็นสถานที่กักขังผู้ต้องกักขังตามประมวลกฎหมายอาญาสำหรับศาลจังหวัดตราด…
กิจกรรมทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง

กิจกรรมทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง

กิจกรรมทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง เครดิตฟรี 5 มีนาคม พ.ศ. 2564นายวินัย แสงเขียว ผู้อำนวยการทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง พร้อมคณะทำงานของทัณฑสถานฯ ร่วมพิจารณาคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดจากเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี ที่เข้าหลักเกณฑ์การย้ายมาอยู่เรือนจำชั่วคราวและทัณฑสถานเปิด ตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ เพื่ออบรมฝึกวิชาชีพ พัฒนาพฤตินิสัย และดำเนินการตามภารกิจของทัณฑสถานฯ จำนวน 48 ราย การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564วันนี้เวลา 09.00 น. นายวินัย แสงเขียว ผู้อำนวยการทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ทัณฑสถานฯ ลงนามประกาศเจตจำนงสุจริต เพื่อให้การบริหารราชการและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างโปร่งใส…