วันที่ ๑๖ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พันโทเอนก ยมจินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเรือนจำอำเภอหล่มสัก และห้องประชุมเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ ๑๖ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พันโทเอนก ยมจินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเรือนจำอำเภอหล่มสัก และห้องประชุมเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พันโทเอนก ยมจินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้เชิญที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงาน เครดิตฟรี ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเรือนจำอำเภอหล่มสัก และห้องประชุมเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อมอบนโยบายกระทรวงยุติธรรมเพิ่มเติม รับทราบผลการปฏิบัติงาน และให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานในพื้นที่ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมได้มุ่งเน้นในประเด็นสำคัญ ดังนี้ สล็อต ๑.…
เรือนจำหนองบัวลำภู ปล่อยตัวผู้ต้องขัง 255 คน

เรือนจำหนองบัวลำภู ปล่อยตัวผู้ต้องขัง 255 คน

ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เครดิตฟรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 เมื่อเวลา 11.00 น. ที่เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู นายมิตรารุณห์ พรหมอินทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมกันประกอบพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทายอภัยโทษ ตามพระราชกฤษฏีกา พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2563 ในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 255 คน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สล็อต พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรกเกล้าโปรดกระหม่อม…
เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน มอบทุนประกอบอาชีพ ให้แก่ผู้พ้นโทษ

เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน มอบทุนประกอบอาชีพ ให้แก่ผู้พ้นโทษ

วันนี้ 29 มี.ค.62 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานมอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้พ้นโทษ โดยมีนายอุทัย ทัพอาสา ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร กล่าวรายงานว่า การดำเนินโครงการพิธีมอบทุนประกอบอาชีพ ” คืนคนดีสู่สังคม ” ซึ่งเป็นทุนของนายแพทย์ประเสริฐ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เครดิตฟรี บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)…
ประวัติเรือนจำกลางนครราชสีมา

ประวัติเรือนจำกลางนครราชสีมา

ประวัติเรือนจำกลางนครราชสีมา เครดิตฟรี เรือนจำกลางนครราชสีมา เปิดดำเนินการครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.2486 ตั้งอยู่เลขที่ 182 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 044-242029 โทรสาร 044-258796 มีเนื้อที่ทั้งหมด 38 ไร่ 1 งาน 4 ตารางวา เนื้อที่ภายในกำแพงเรือนจำ 16 ไร่ 2 งาน 99 ตารางวา…
เปิดเรือนจำขยายพันธุ์สุนัข ปรับพฤติกรรมนักโทษ

เปิดเรือนจำขยายพันธุ์สุนัข ปรับพฤติกรรมนักโทษ

กระทรวงยุติธรรมนำร่องเรือนจำชัยภูมิเปิดโรงขยายพันธุ์สุนัขแห่งแรกกว่า ๕ สายพันธุ์ เพื่อนำไปช่วยค้นหายาเสพติดและวัตถุระเบิด พร้อมแก้ปัญหาพฤติกรรมผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษ ให้จิตใจอ่อนโยนมากขึ้น เตรียมขยายผลสู่เรือนจำทั่วประเทศ เครดิตฟรี เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. ที่เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ์ และหัวหน้าหน่วยระดับสูงจากกระทรวงยุติธรรม เดินทางร่วมเป็นประธานเปิดป้ายโรงเลี้ยงและขยายพันธุ์สุนัข นำร่องเป็นแห่งแรกของประเทศ โดยมีนายกฤษณะ ทิพยจันทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชัยภูมิเป็นผู้ดูแลโครงการนำร่องครั้งนี้ ซึ่งจะมุ่งเน้นเป็นเรือนจำนำร่องเพื่อเข้ามาช่วยแก้ปัญหาการแออัดของผู้ต้องขังโทษสถานเบาในระดับเรือนจำประจำจังหวัดที่จังหวัดชัยภูมิจะมีผู้ต้องขังต้องโทษไม่เกิน ๑๕ ปี สล็อต…
กระทรวงยุติธรรมนำร่องเรือนจำชัยภูมิเปิดโรงเลี้ยงขยายพันธุ์สุนัขแห่งแรกของประเทศ

กระทรวงยุติธรรมนำร่องเรือนจำชัยภูมิเปิดโรงเลี้ยงขยายพันธุ์สุนัขแห่งแรกของประเทศ

สุนัขกว่า 5 สายพันธุ์หลัก ช่วยแก้ปัญหาพฤติกรรมของผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษให้เกิดสภาพจิตใจมีความอ่อนโยนในการเลี้ยงสุนัขได้มากขึ้น และนำไปประกอบยึดเป็นอาชีพลี้ยงและขยายพันธุ์สุนัข เพื่อสร้งอาชีพ เพื่อคืนคนดีสู่สังคม เครดิตฟรี วันนี้ (17 ม.ค.63) นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ์ และหัวหน้าหน่วยระดับสูงจากกระทรวงยุติธรรม เดินทางมาร่วมเป็นประธานเปิดป้ายโรงเลี้ยงและขยายพันธุ์สุนัข ขึ้นนำร่องเป็นแห่งแรกของประเทศ ที่เรือนจำจังหวัดชัยภูมิโดยมีนายกฤษณะ ทิพยจันทร์ เป็นผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชัยภูมิและผู้ดูแลโครงการนำร่องครั้งนี้ ที่จะมุ่งเน้นเป็นเรือนจำนำร่องเพื่อเข้ามาช่วยแก้ปัญหาการแออัดของผู้ต้องขังโทษสถานเบาในระดับเรือนจำประจำจังหวัดที่จ.ชัยภูมิจะมีผู้ต้องขังต้องโทษไม่เกิน 15 ปีโดยนายสามารถ ฯ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า สืบเนื่องมาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน…
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม เรือนจำสมุทรปราการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม เรือนจำสมุทรปราการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม เครดิตฟรี การประชุม ข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังด้วยวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เรือนจำกลางสมุทรปราการได้จัดการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ด้วยวาระเรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง พร้อมแจกหนังสือคู่มือ ข้อกำหนดแมนเดล่า พิธีถวายพระพรชัยมงคล และ ลงนามถวายพระพร สล็อต พิธีถวายพระพรชัยมงคล และ ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ฝ่ายการศึกษา เรือนจำกลางสมุทรปราการ…
ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

ประวัติทัณฑสถานวัยหนุ่ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางสังกัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เครดิตฟรี ตั้งอยู่เลขที่ 91 หมู่ที่ 2 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเนื้อที่ทั้งหมด 124 ไร่ 3 งาน 65 ตารางวา แบ่งเป็นเนื้อที่ภายใน 9 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวาเป็นเนื้อที่ภายนอก 115 ไร่ 5 ตารางวา ก่อตั้งขึ้นเมื่อ…