ประวัติเรือนจำ และ ผู้บริหาร เรือนจำการสมุทรปราการ

ประวัติเรือนจำ และ ผู้บริหาร เรือนจำการสมุทรปราการ

ประวัติเรือนจำความเป็นมาของเรือนจำกลางสมุทรปราการเรือนจำกลางสมุทรปราการ เดิมตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๓ ถ.อมรเดช ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘o ชื่อเรือนจำจังหวัดสมุทรปราการ โดยขุนนิเวสภิบาลเป็นพัศดีคนแรก มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๓ ไร่ ๒ งาน แบ่งเป็นพื้นที่ภายในเรือนจำ ๘ ไร่ ๓ งาน ต่อมาได้ประสบปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำ กระทรวงมหาดไทย ได้เสนอโครงการก่อสร้างเรือนจำแห่งใหม่ โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณ ๖๔๗,๙๕๒,๑๘๒.๔๘ บาท เริ่มก่อสร้างเมื่อปี ๒๕๔o…
เรือนจำอำเภอธัญบุรี

เรือนจำอำเภอธัญบุรี

ประวัติเรือนจำอำเภอธัญบุรีประวัติและสถานที่ตั้งเรือนจำอำเภอธัญบุรีโดยสังเขป เครดิตฟรี เรือนจำอำเภอธัญบุรี เป็นส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคสังกัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมตั้งอยู่เลขที่ 78 หมู่ 4 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นเรือนจำอำเภอที่มีความมั่นคงปานกลาง ก่อสร้างขึ้นในปี พ.ส. 2452 รวมถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 107 ปี(ปี 2559) มีพระสิทธิศักดิ์ธัญญะเขตต์ ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการคนแรก ในปี พ.ศ. 2452 - 2459 จนถึงปัจจุบันมีผู้บัญชาการฯ ทั้งหมด 50…