ส่องคุกเปิดรั้วเรือนจำชัยภูมิเสริมมาตรการแดนฝึกคนดิบ!

ส่องคุกเปิดรั้วเรือนจำชัยภูมิเสริมมาตรการแดนฝึกคนดิบ!

ชัยภูมิ – น้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้เห็นผล พร้อมให้โอกาสสำนึกผิดกลับเป็นคนดีไปมีที่ยืนรับใช้สังคม เปิดใจ? ผบ.เรือนจำเมืองพญาแล…”คนที่ทำความผิดแล้วยังว่าตัวเองไม่ผิด ยังไม่สำนึกไม่ปรับตัวยอมรับแก้ไขนี่สำคัญถึงเข้ามาอยู่ในคุกนี้ได้ แต่คนที่ทำผิดแล้วรู้ว่าตัวเองผิด ยอมขอโทษสำนึกผิดพร้อมจะปรับตัวแก้ไข ก็ควรจะให้โอกาส ที่ทางเรือนจำชัยภูมิได้พยายามหามาตรการต่างๆเข้ามาเสริมภายในเรือนจำซึ่งบางส่วนเริ่มประสบผลสำเร็จมาได้ทุกวันนี้ เพื่อที่อยากจะให้คนไทยเรามีคุณภาพมีทางเดินไปสู่แนวทางที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีช่วยกันให้มากขึ้น และเป็นการให้โอกาสคนที่ทำผิดได้สำนึกผิดกลับเป็นคนดี แต่ยังไม่มีที่ยืน สังคมก็ควรจะให้โอกาสกลุ่มคนเหล่านี้กลับไปพิสูจน์ตัวเองไปมีที่ยืนรับใช้สังคม ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน( 6 ส.ค.61) หากจะพูดถึงคุก หรือเรือนจำ แล้วไม่มีใครที่อยากจะพูดถึง และไม่มีใครอยากจะเข้าไปเด็ดขาด ขณะที่เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ประวัติความเป็นมายาวนานของคุกที่นี่ ตั้งมานานกว่า 114 ปี จนปัจจุบัน (เริ่มมีในมาตั้งแต่ พ.ศ.2440…
ข้อคิด 10 ข้อในการเลี้ยงลูกให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ

ข้อคิด 10 ข้อในการเลี้ยงลูกให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ

“เด็กในวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า” เพราะสถาบันครอบครัวคือสถาบันแรกและสถาบันที่อยู่ใกล้ตัวเด็กมากที่สุด เป็นกรอบในการกำหนดรากฐานของคนคนหนึ่งเลยทีเดียว ครอบครัวจึงต้องให้ความรัก ให้การอบรมสั่งสอนเพื่อให้เด็กสามารถออกไปใช้ชีวิตในสังคมที่ต้องอยู่ท่ามกลางคนร้อยพ่อพันแม่ได้ในเมื่อสถาบันครอบครัวนั้นสำคัญและเป็นรากฐานของมนุษย์คนหนึ่งของสังคม และตัวแปรที่สำคัญที่สุดที่กำหนดคุณภาพของเด็กคนหนึ่งได้ ก็คือพ่อแม่และผู้ปกครอง ถ้าอยากให้เด็กๆ ในความปกครองเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ จึงจำเป็นอย่างมากที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องรู้วิธีดูแลให้ลูกหลานให้เติบโตมาอย่างมีคุณภาพ ซึ่งก็คือ 10 ข้อนี้ จับเข่าคุยให้เข้าใจดีกว่าด่าทอจิตใจของเด็ก ๆ เปราะบางมาก ถ้าคุณใช้คำพูดในเชิงต่อว่า ด่าทออย่างรุนแรง คุณกำลังทำร้ายจิตใจลูกมากกว่าอบรมสั่งสอน คำพูดเหล่านั้นจะกัดกินหัวใจของเขาไปตลอดชีวิต เพราะที่คุณพูดออกไปนั้นเดี๋ยวคุณก็ลืม แต่เด็กจะจำ เขาจะคิดว่าพ่อแม่ไม่รัก ดังนั้น ถ้าเขาทำผิด จับเข่าพูดคุยกันให้เข้าใจ พูดกันดี ๆ คุยกันด้วยเหตุผล…