พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ตามโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้กับเรือนจำกลางพิษณุโลก เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก และทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ตามโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้กับเรือนจำกลางพิษณุโลก เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก และทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ตามโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ให้กับเรือนจำกลางพิษณุโลก เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก และทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ในวันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔๐๐น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ตามโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ…
จังหวัดตาก จัดกิจกรรม BIG CLEANING เรือนจำกลางตาก ตามโครงการ “ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

จังหวัดตาก จัดกิจกรรม BIG CLEANING เรือนจำกลางตาก ตามโครงการ “ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 30 ม.ค. 2563 เวลา 09.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรม BigCleaning คืออะไร ?• การทำความสะอาดครั้งใหญ่ ทุกห้องที่อยู่ภายในบ้านทุกซอกทุกมุม ทุกพื้นผิวของวัสดุภายในบ้าน เช่น พื้น ผนัง เพดาน ระเบียง กระจก รางกระจก วงกบประตู หน้าต่าง โต๊ะ ตู้ เตียง ที่นอน…
เรือนจำกลางกำแพงเพชร จัดโครงการจิตอาสาราชทัณฑ์ เปิดโครงการให้ผู้ต้องขังทำความดีชดเชยความผิด

เรือนจำกลางกำแพงเพชร จัดโครงการจิตอาสาราชทัณฑ์ เปิดโครงการให้ผู้ต้องขังทำความดีชดเชยความผิด

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่เรือนจำกลางกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาราชทัณฑ์ (จอส.รท.) เรือนจำกลางกำแพงเพชร โดยมีนายบำรุง จันทร์บ้านคลอง ผบ. เรือนจำกลางกำแพงเพชร ได้กล่าวว่าตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทานและกรมราชทัณฑ์ ได้ เครดิตฟรี ดำเนินการจัดทำโครงการ จิตอาสา ราชทัณฑ์ (จอส.รท.) ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขัง ที่มีจิตอาสาได้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเรือนจำ และสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทน…
จังหวัดสิงห์บุรี จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้ผู้ฝึกอบรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง รุ่นที่ 2

จังหวัดสิงห์บุรี จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้ผู้ฝึกอบรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง รุ่นที่ 2

วันนี้ (25 มกราคม 2564) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ เครดิตฟรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบใบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง ณ เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี โดยมี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี และผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมพิธีโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ 2 เป็น สล็อต โครงการที่จัดขึ้นตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ให้มีการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี…