ข่าวเรือนจำนางรอง

ข่าวเรือนจำนางรอง

เรือนจำนางรองให้ผู้ต้องขังชั้นดี 600 ราย พบญาติ สร้างสัมพันธ์ครอบครัว เครดิตฟรี เรือนจำนางรองจัดกิจกรรมพบญาติแบบใกล้ชิดประจำปี สำหรับผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีกว่า 600 คน หวังสร้างสุข สัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้ต้องขังกับญาติ พร้อมนำแพทย์ตรวจสุขภาพผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่เรือนจำ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ นายกฤษณะ ทิพยจันทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำ อ.นางรอง จัดกิจกรรมพบญาติแบบใกล้ชิด ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี แพทย์หญิงรสวรรณ ชนะสกุล แพทย์ห้วงเวลา…
กิจกรรมเรือนจำอำเภอภูเขียว

กิจกรรมเรือนจำอำเภอภูเขียว

กิจกรรมเรือนจำอำเภอภูเขียว เครดิตฟรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.เรือนจำอำเภอภูเขียว ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ นายสมศักดิ์ เกียรติดานุสรณ์ และคณะ ได้เข้าติดตามข้อสั่งการ/แนวนโยบายของกรมราชทัณฑ์ พร้อมแนะนำให้คำปรึกษาแนวทางปฏิบัติแก่ข้าราชการเรือนจำอำเภอภูเขียว การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณท่านไว้ ณ โอกาสนี้ ผู้บัญชาการเรือนจำ ข้าราชการ และผู้ต้องขังชาย-หญิง ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ ลานโพธิ์ลานธรรม ภายในเรือนจำอำเภอภูเขียว…